EVENEMENT

Ordina sponsor Dag van de Veiligheidsregio

30 januari 2014 - 9:30 tot 17:30
- Evoluon Eindhoven

“Wat niet kan … is nog nooit gebeurd!”

Commissie Hoekstra is helder. U krijgt nu ruimte om uw Veiligheidsregio verder tot wasdom te laten komen. Het effect van de wet op de beheersing van crises waarmee de moderne samenleving wordt geconfronteerd, is minder goed te bezien. Het stelsel blijft behouden en is vooral gericht op klassieke rampen.

De dreiging van klassieke rampen blijft bestaan. Nieuwe dreigingen in onze steeds complexere samenleving dienen zich wél in hoog tempo aan. Dit vraagt dan ook NU om nieuwe en betaalbare veiligheidsconcepten die aansluiten op nieuwe crises. Het is dan ook niet de vraag of uw veiligheidsconcepten veranderen.. maar hoe deze veiligheidsconcepten veranderen?

Denkt en doet u mee tijdens de Dag van de Veiligheidsregio?

Om tot vernieuwing te komen wordt aanspraak gemaakt op creativiteit. Van u en uw medewerkers. Hoe gaat u deze creativiteit voor innovatie organiseren om tot nieuwe toekomstgerichte veiligheidsconcepten te komen? Tijdens de Dag van de Veiligheidsregio op 30 januari 2014 inspireren wij u meer dan ooit om op deze vraag uw antwoorden te vinden:

  • Raak geïnspireerd door trendspeeches die uw denkwijze radicaal veranderen.
  • Ervaar nieuwe veiligheidsconcepten die zijn ontwikkeld in samenspraak tussen overheid, markt en kennisinstellingen. Waar netwerken mensen dienen in plaats van waar mensen structuren en procedures dienen.
  • Denk mee over nieuwe samenwerkingen in de complexe samenleving.
  • Leer hoe u innovatie én creativiteit ontwikkelt in uw organisatie.
  • Ontdek hoe u innovatie in de organisatie van innovatie realiseert in samenspel met markt en kennisinstellingen.
  • Beleef verrassende ontmoetingen met uw collega’s, innovatiepartners en wetenschappers.

Wat niet kan… is nog nooit gebeurd!
Wij dagen u graag uit om mee te doen en samen de koploper te worden in de realisatie van nieuwe, slimme en betaalbare veiligheidsconcepten voor de veilige samenleving van de toekomst!

Inschrijving geopend
Mogen uw ruim 350 collega’s ook op u rekenen? Ontbreek niet tijdens deze jaarlijkse multidisciplinaire ontmoeting en meld u direct aan.

Graag tot ziens in het Evoluon te Eindhoven!