Ordina

Het opvallendste nieuws - De balans tussen privacy en veiligheid

In de Automatiseringsgids staat elke week de rubriek 'Het opvallendste nieuws', waarin iemand uit de ICT-sector wordt gevraagd om een week lang het nieuws te volgen. Begin april was de beurt aan Stépan Breedveld, CEO Ordina.

Apple zit achter de FBI aan. Dat is het opvallendste nieuws deze week voor Stépan Breedveld, CEO van Ordina.

“Dat Apple nu van de FBI wil weten hoe ze erin geslaagd is om de iPhone van een terrorist te kraken vind ik wel een boeiende ontwikkeling. Eerst wilde de FBI Apple via een rechtszaak dwingen om de telefoon van de schutter te ontgrendelen en nu is het technologiebedrijf van mening dat de Amerikaanse overheid verplicht is om het technologiebedrijf in te lichten en zijn advocaten van Apple aan het onderzoeken hoe ze de overheid kan dwingen te onthullen hoe het is gelukt.”

“Deze zaak gaat natuurlijk om een veel breder vraagstuk. De afgelopen periode is er veel in het nieuws hoe we moeten omgaan met de balans tussen privacy en veiligheid. Wat voor ethische afwegingen maken we als de veiligheid van de gemeenschap in het geding is? Gaat de veiligheid van de maatschappij boven individuele privacy? In vergelijking met twintig jaar geleden is enerzijds de dreiging helaas veel groter en van een andere orde, maar anderzijds zijn ook  de technologische mogelijkheden om gegevens te achterhalen en op te slaan enorm toegenomen.”

“Veiligheid is inmiddels een globaal probleem geworden, terwijl we op het gebied van privacy nog met lokale wet- en regelgeving hebben te maken. Dat botst, zoals nu het geval tussen de FBI en Apple aantoont, maar deze kwestie speelt ook in Europa, zeker gezien de recente aanslagen in Brussel. Er moet een nieuwe balans worden gevonden tussen privacy en veiligheid. In mijn ogen is een wereldwijde aanpak de enige oplossing. Maar welke normen en waarden hanteren we dan en wie gaat daar dan over? Heb je als burger dan nog controle over je eigen privacy? Waarschijnlijk is dit nog veel lastiger op te lossen dan de milieuproblematiek die we nu ook grensoverschrijdend proberen aan te pakken. Vandaar dat we de discussie over het thema veiligheid moeten versnellen.”

Lees ook: Het opvallendste nieuws volgens Stépan Breedveld over het aanstellen van een IT-ambassadeur voor de financiële sector.