Ordina

Het opvallendste nieuws - Utrechtse gemeenten vergroten inzet open data

In de Automatiseringsgids staat elke week de rubriek 'Het opvallendste nieuws', waarin iemand uit de ICT-sector wordt gevraagd om een week lang het nieuws te volgen. Vorige week was de beurt aan Stépan Breedveld, CEO Ordina.

Utrechtse gemeenten vergroten inzet open data. Dat is het opvallendste nieuws deze week voor Stépan Breedveld, CEO van Ordina.

"Op zich heel goed dat zes Utrechtse gemeenten en de provincie tot samenwerking hebben besloten op het gebied van kennisdeling over open data. Dat is alleen maar toe te juichen. Door afspraken te maken over standaarden, de manier waarop je datasets ontsluit en datasets zelf kun je heel wat geld besparen en hoeft niet iedere gemeente zelf te pionieren."

"De vraag is of dit vraagstuk misschien niet beter vanuit de Rijksoverheid kan worden opgepakt, zodat er een standaard infrastructuur voor open data komt die door alle Nederlandse gemeenten kan worden gebruikt. Als gemeenten en provincies, zoals de zes Utrechtse gemeenten, allemaal zelf het wiel proberen uit te vinden, bestaat de kans op versnippering. Ik wil er ook voor pleiten om de hulp in te roepen van slimme partners uit de maatschappij. Zo krijg je een kritische massa van meedenkers en is er meer steun voor de uiteindelijk gekozen digitale oplossing. In Estland is dit een concept dat al succesvol wordt toegepast. Ook in Nederland voorzie ik dat de publieke-private samenwerking zal transformeren naar een privaat-publieke samenwerking. Door de ontwikkelingen in de technologie verandert de samenleving en dus ook de rol van de overheid."

"Daarin speelt mee dat door de digitalisering van de samenleving er meer en meer (open) data beschikbaar komt en die hoeveelheid zal door het Internet of Things alleen maar toenemen. Al die data moeten we op een intelligente manier verzamelen, combineren en ontsluiten, zodat er waardevolle informatie ontstaat, waarop overheid, burger en bedrijfsleven kunnen acteren."

Lees ook:

Het opvallendste nieuws over het aanstellen van een IT-ambassadeur voor de financiële sector

Het opvallendste nieuws over de balans tussen privacy en veiligheid