Ordina

Industrie-event 'Samen Slimmer Innoveren'

Op het Industrie-event 'Samen Slimmer Innoveren', dat onlangs plaatsvond bij Ordina in Nieuwegein, werd uitvoerig gesproken over wat de impact is van de digitale transformatie op de Nederlandse industrie en hoe organisaties in de praktijk daarmee het beste kunnen omgaan.

Een groot aantal organisaties, waaronder NS, Philips, ProRail, PortofRotterdam en Westland Infra, gaven voorbeelden hoe je als organisaties kunt innoveren.

Voor ondernemingen is het in deze tijd meer dan ooit van belang om te innoveren en aansluiting te vinden op de vraag vanuit de markt en samen te werken met klanten, leveranciers en partners.

Wil de Nederlandse industrie haar voorsprong behouden, dan zijn volgens Ordina drie factoren essentieel:

  • klantintimiteit
  • het aanpassen van het businessmodel
  • samenwerken in het ecosysteem.

 
Wilt u meer weten over onze visie op de digitale transformatie van de Nederlandse industrie, dan kunt u deze hier downloaden.