Eric Euwes Sales Director Finance Solutions +31(0)655326235

Achmea

Hypotheekbank op zoek naar nieuw systeem voor hypotheekverwerking
ATvance van Ordina biedt de oplossing

De kredietcrisis heeft in de financiële wereld een ongekende dynamiek teweeggebracht. Aanbieders hebben te maken met strengere wet- en regelgeving, strakker toezicht en een hogere regeldruk. Bovendien staan de marges onder druk. Dit komt door nieuwe, buitenlandse toetreders. Daarnaast profiteren klanten van de grotere transparantie en de opties voor productvergelijking die internet biedt. Dit dwingt financiële instellingen, dus ook hypotheekverstrekkers, om te sturen op concurrentievoordeel. De focus van financiële dienstverleners ligt de laatste tijd dan ook sterk op herstel van het vertrouwen. Dat kunnen ze onder meer realiseren door de interactie met hun klanten te verbeteren, de klantenbinding te versterken en een excellente dienstverlening te realiseren.

Achmea Contact Neem contact op met Eric Euwes

Klant

Sinds 2003 werkte Achmea voor de ondersteuning van de diverse labels met één systeem. Omdat dit systeem veel productieverstoringen gaf, ging de verzekeraar op zoek naar een andere oplossing. Uitvoerig onderzoek van de verschillende oplossingen resulteerde in een opdracht aan Ordina die perfect aansluit bij de missie van de organisatie,  ‘Achmea ontzorgt’.

De oplossing die Achmea zocht, moest:

  • de kwaliteit van haar hypotheekafhandeling verhogen;
  • de doorlooptijd verkorten;
  • de kosten verlagen;
  • risico’s beperken en compliance waarborgen.

De wens tot ontzorging had met name betrekking op zowel de migratie van het oude systeem naar het nieuwe systeem, als onderhoud en aanpassingen ingegeven door toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving. De migratie naar het nieuwe systeem moest in één keer plaatsvinden. Onderhoud en aanpassingen wilde Achmea uitbesteden.

Oplossing

In opdracht van Achmea heeft Ordina zowel de implementatie van ATvance als ook de inbedding in de Achmea-infrastructuur uitgevoerd. Tevens heeft Ordina het totale proces voor de verwerking van hypotheken doorgelicht. In de hele keten zijn verbeterpunten geïdentificeerd en is de software aangepast en verbeterd. Het resultaat heeft geleid tot een extra verhoging van de kwaliteit en een verbetering van de prestaties van Achmea Hypotheekbank in de ogen van haar klanten.

Achmea Hypotheekbank zocht een systeem dat de hypotheekverwerking ontzorgt en een partij die daarna het onderhoud en beheer voor zijn rekening neemt. Het concept ATvance, een integrale oplossing met een modulaire opbouw en Service Oriented Architecture, dekt alle functionaliteitseisen van Achmea en is snel in te passen in het applicatielandschap. Daarnaast biedt ATvance mogelijkheden voor verdere opschaling en functionele uitbreiding. Kennis van de markt  en de processen stellen Ordina in staat gericht bij te dragen aan versterking van de concurrentiekracht van Achmea en maken Ordina tot een deskundige en betrouwbare uitbestedingspartner.

Atvance

Resultaat

De implementatie van ATvance bij Achmea en het onderhoud op basis van veranderende wet- en regelgeving door Ordina heeft Achmea Hypotheekbank ontzorgd. Bovendien leidde het gezamenlijk doorlichten van de processen tot forse verbeteringen. Dat levert aanzienlijke (concurrentie) voordelen op, zoals:

  • processen die soepeler en sneller verlopen;
  • kostenverlaging, onder andere door verlaging van de administratieve lasten voor zowel adviseurs als medewerkers;
  • kortere doorlooptijden;
  • vermindering van risico’s;
  • volledige compliance met wet- en regelgeving;
  • verbetering van de dienstverlening zoals de klant die ervaart.