ING Flexbox

Ordina ondersteunt ING bij change programma rekencentra

ING heeft Ordina gekozen als exclusieve partner voor de levering van professionals om het changeprogramma voor rekencentra te begeleiden. Binnen dit belangrijke en omvangrijke veranderingsprogramma neemt ING afscheid van het overgrote deel van haar rekencen­tra. Het begeleiden gaat door middel van het Ordina Flexbox concept. De primaire doelstelling van Ordina door invulling van de Flexbox is het ontzorgen van ING met de inzet van projectmanagers die de ICT infrastructuur voor de migratietrajecten van applicaties realiseren. Ordina levert op flexibele basis ingewerkte projectmanagers.

ING Flexbox

De klant

Om de migratietrajecten zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen is een resultaatgerichte aanpak van het project van belang. Een flexibele inzet  van medewerkers met diverse niveaus en expertisegebieden draagt bij aan deze aanpak. ING zocht op dit gebied een partner welke kan omgaan met een grote mate van flexibiliteit en het matchingsproces uit handen kan nemen, en vond deze partner in Ordina.

De oplossing

Ordina geeft invulling aan het ING Flexbox concept voor het program­ma Data Center Strategy (DCS) op de domeinen Transi­tie Management en Connectivity. Middels het Flexbox concept verricht Ordina de selectie-, en inwerkactiviteiten en heeft ING snel de beschikking over de juiste resources welke bij de afname van behoefte af te schalen zijn. Medewerkers worden door middel van een bootcamptraject effectief ingewerkt om altijd binnen twee weken te kunnen starten bij ING. 

De FlexBox biedt ING de mogelijkheid snel over de juiste resources te beschikken en bij afname van de behoefte af te schalen. Medewerkers zijn bij Ordina via een bootcamptraject effectief ingewerkt en altijd binnen twee weken gestart bij ING. De ICT-infrastructuur is conform een gestandaardiseerde aanpak geleverd, in een periode waarbij de organisatie de transitie naar ‘DevOps’ maakt.

Het resultaat

Ordina ontlast ING op het gebied van selectie-, en inwerkactiviteiten. Tevens kan ING putten uit een flexibele resource pool van Ordina met een verscheidenheid aan medewerkers en senioriteit. Voor ING betekent dit een significante kostenbesparing op het selectieproces en de efficiënte inzet van  medewerkers met passende competenties, in iedere projectfase. Doordat kennis regelmatig wordt overgedragen op nieuwe medewerkers, blijft de kennis gewaarborgd binnen de domeinen.

"Doordat Ordina medewerkers selecteert en inwerkt kan ik mij concentreren op mijn primaire activiteiten." Operationeel Manager ING