Robbert-Jan Bolte Accountdirector +31 (0)6 22377667
Jeroen Groothoff Account manager +31 6 1026 4931

Carriers & Mainports

Innovatieve oplossingen voor
Complexe vraagstukken

Bedrijven die actief zijn in de transport en logistiek hebben met een toenemende internationalisatie te maken door een verschuiving van productielocaties. Ook moeten ze rekening houden met nieuwe distributiestrategieën en strengere eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Daarnaast zien we in deze sector een toename in schaalvergroting en samenwerkingsverbanden binnen ketens. Onze klanten in deze sectoren hebben steeds meer behoefte aan oplossingen voor complexe businessvraagstukken. Ordina biedt die oplossingen, concernbreed en duurzaam.

Ordina heeft een sterke focus op Carriers & Mainports. Zij helpt deze sector door kennis van het speelveld te bundelen met best practices, nieuwe technologieën en ICT én tegelijkertijd vernieuwing te stimuleren. Onze specialisten zetten bedrijven en hun organisaties aan tot verandering. Met heldere oplossingen voor complexe vraagstukken.

Carriers & Mainports Contact Neem contact op met Robbert-Jan Bolte