Jeroen Groothoff Account manager +31 6 1026 4931

DHL Applicatiebeheer

Depot-applicatie zorgt voor snelle logistieke stromen bij DHL Parcel

Voor logistieke dienstverlener DHL Parcel is het belangrijk dat pakketjes op tijd worden bezorgd. DHL Parcel is één van de grootste dienstverleners op het gebied van consumentenbelevering in Nederland. Bij DHL Parcel ontstond dan ook de behoefte om de depot-applicatie te vernieuwen die moet zorgen voor een snelle en efficiënte aansturing van logistieke stromen in de consumentenmarkt. DHL Parcel vroeg Ordina om deze applicatie in ‘partnership’ te ontwikkelen. Bovendien vroeg DHL Parcel Ordina het beheer van de essentiële Cobol-omgeving over te nemen.

DHL Applicatiebeheer Contact Neem contact op met Jeroen Groothoff

Klant

Om adequaat te kunnen reageren op de toenemende vraag naar logistiek in de huidige webwinkeleconomie, vertegenwoordigt het ICT-landschap van DHL Parcel een grote toegevoegde waarde. In 2007 ontstond bij DHL Parcel de behoefte om de depot-applicatie die garant staat voor een snelle en efficiënte aansturing van logistieke stromen in de consumentenmarkt te vernieuwen. DHL Parcel vroeg Ordina om deze applicatie in ‘partnership’ te ontwikkelen. Parallel daaraan vroeg DHL Parcel Ordina het beheer van de essentiële Cobol-omgeving over te nemen van de programmeur die binnen afzienbare tijd met pensioen zou gaan. Dit was cruciaal om de continuïteit van de dienstverlening van DHL Parcel te waarborgen.

Oplossing

Ordina heeft een beheerorganisatie ingericht volgens de richtlijnen en vaste procedures, zoals die worden voorgeschreven door DHL. Dit is uitgevoerd door een beheerexpert en programmeur van Ordina ‘on site’ , in samenwerking met DHL.

De depot-applicatie regelt alle administratie rond de logistieke processen van DHL Parcel, haar depothouders en bestellers. Zij verzamelt hiermee de benodigde gegevens voor de HR-administratie en vergoedingen van de depothouders en de bestellers. Ordina heeft de applicatie, die gebouwd was in MS-DOS, in haar software factory opnieuw gebouwd in Java. Dit om sneller in te kunnen spelen op de dankzij e-commerce explosief groeiende vraag naar logistiek in de consumentenmarkt.

Daarnaast is de kennis en kunde van de Cobol-omgeving van de programmeur van DHL Parcel gestructureerd in kaart gebracht en overgenomen door Ordina. In deze omgeving worden voormeldingen, terugmeldingen, facturatie en vergoedingen geadministreerd dan wel berekend. Ook vindt hier de communicatie met de sorteerband plaats. De kennis van de Cobol-programmeur is op een gedegen wijze geruisloos overgedragen aan Ordina, die dit voor DHL systematisch heeft vastgelegd. Met als resultaat de continuïteit van de dienstverlening, waarbij de programmeur slechts nog één keer na zijn pensionering geraadpleegd is.

Resultaat

Ordina ontzorgt de logistieke dienstverlener door de revitalisering van een verouderde applicatie en de systematische kennisoverdracht van een IT-omgeving die draait op een uitstervende applicatietechnologie. De samenwerking tussen Ordina en DHL Parcel garandeert daarmee de continuïteit van de 24-uurs service die de pakketbezorger consumenten belooft. Dat betekent dat klanten die vandaag een pakje bestellen of aanbieden, erop kunnen rekenen dat DHL Parcel die altijd binnen 24 uur bezorgt.