Erkan Yalcin Account Director +31(0)630354917

ProRail

SAP Technisch Beheer

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door voor een optimaal spoornetwerk te zorgen. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1 miljoen treinreizen worden gemaakt en 115.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, over 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. ProRail ICT Services is gericht op beschikbaarheid en ontwikkeling van effectieve informatiesystemen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan ProRail als dienstverlener in spoormobiliteit. ICT Services streeft naar maximale (100%) beschikbaarheid van alle cruciale ProRail ICT-systemen. Het SAP-platform is een belangrijke pilaar in het ICT-landschap van Prorail.

ProRail Contact Neem contact op met Erkan Yalcin

Klant

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. Het verdeelt de ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuw spoor aan. ProRail onderhoudt bestaand materieel zoals spoor, wissels, seinen en overwegen.  

ProRail doet meer. Samen met vervoerders en overheden werkt ProRail verder aan het beter benutten van het spoornetwerk. Het zoekt naar manieren om meer ruimte op het spoor te creëren, zodat er meer treinen kunnen rijden en er meer reizigers en meer goederen vervoerd kunnen worden. Het streven is om tot 2020 elk jaar 5 procent meer mensen te vervoeren: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, met elke tien minuten een reizigerstrein op belangrijke lijnen en een groene golf voor goederenvervoer.     

Klantvraag

Het kenniscentrum SAP van ProRail (KC SAP) is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de SAP-diensten voor ProRail. Het KC SAP voert zelf het functionele beheer uit over de SAP-modules en fungeert als intermediair naar de business en gebruikers van ProRail. Het KC SAP heeft hiertoe 11 medewerkers in dienst. Door het spanningsveld tussen het kritische karakter van SAP en de beperkte omvang van het KC SAP was het noodzakelijk dat enkele activiteiten werden uitbesteed aan partners.

Oplossing

Ordina heeft voor ProRail  een specifiek klantteam vormgegeven. Dit klantteam heeft als primair doel het bieden van continuïteit en actualiteit met betrekking tot applicatiemanagement. In dit team is de kennis geborgd van uw organisatie in relatie tot de onderdelen van de applicatie. Het is samengesteld uit applicatiemanagement en specialisten die een directe verantwoording dragen voor de dienstverlening die Ordina aan ProRail levert. Binnen een klantteam worden heldere afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de teamleden en het daarmee onlosmakelijk verbonden delen van kennis. De klantteamleden werken exclusief voor ProRail. De samenstelling en omvang van het klantteam groeit mee met de behoefte van ProRail en is altijd optimaal ingeregeld.

Daarnaast geldt dat er voor ProRail een leadconsultant (service coördinator) als aanspreekpunt fungeert en onderdeel is van het klantteam. Deze kent de bedrijfsvoering van ProRail in combinatie met het gebruik van de applicatie en is operationeel de regisseur in het klantteam en in voorkomende gevallen binnen ProRail om andere partijen aan te sturen. Alle beheerconsultants van Ordina zijn ITIL- en/of ASL-gecertificeerd.

Achter het ProRail-klantteam staat de ‘Snel Inzetbare Capaciteit’ klaar om pieken in de inzet op te vangen. Deze capaciteit bevat applicatiemanagement en specialisten die inzetbaar zijn voor diverse klanten.

Resultaat

ProRail en Ordina hebben een overeenkomst getekend, waarbij Ordina vanaf 1 oktober 2012 voor zeven jaren het complete beheer van alle SAP-systemen van (ECC, SRM, PI, SM, BW, Enteprise Portal, Trex, Router) ProRail overneemt. Deze systemen verlenen primaire ondersteuning aan de financiële en logistieke processen van ProRail.

Met Ordina als partner kan het kenniscentrum SAP van Prorail invulling geven aan de ambities richting haar eindklant en een betrouwbare schakel zijn in de keten van spoormobiliteit. De beleving van de business is dan ook sterk verbeterd.

 

Aanpak

Centraal in de aanbieding stond “het in gemeenschappelijkheid invulling geven aan de SAP-dienstverlening naar de ProRail-organisatie. Daarbij gaat het om het functioneel applicatiemanagement en technisch applicatiemanagement van SAP dat door een specifiek klantteam wordt ingericht”.