Bas van der Zwet Account Director +31(0)610492044

Waterbedrijf GiGa

Ordina creëert nieuwe portal voor gezamenlijke waterbedrijven
Applicatiebeheer en meer

Waterbedrijf Groningen (WBGr) en Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD)  zijn de waterleveranciers in respectievelijk de provincie Groningen en Drenthe. Daarnaast werken ze samen in het Water Laboratorium Noord (WLN) waar ze diverse diensten aan consumenten, bedrijven, overheden, industrieën, maatschappelijke organisaties en instellingen aanbieden.  GiGa is de gezamenlijke ICT-organisatie van de drie organisaties.

Waterbedrijf GiGa Contact Neem contact op met Bas van der Zwet

De klant

Bij GiGa ontstond de vraag naar een gezamenlijk intranet portal. Ordina werd gevraagd om het gezamenlijke intranet portal voor de medewerkers van WBGr, WMD en WNL te creëren.

De oplossing

Ordina heeft voor de gezamenlijke ICT-organisatie een nieuw intranet portal gecreëerd. Ordina realiseerde de portal voor WBGr, WMD en WLN op basis van SharePoint. Binnen deze portal is een samenwerkingsverband van diverse waterbedrijven gerealiseerd, waarbinnen medewerkers en geautoriseerde externe bezoekers informatie kunnen delen en efficiënter kunnen samenwerken.

Het resultaat

Naast het feit dat dit resulteerde in de SharePoint intranet portal voor de gezamenlijke waterbedrijven, heeft de klantrelatie ook andere vervolgprojecten opgeleverd. Ordina heeft diverse websites (WNL.nl, waterbedrijfgroningen.nl en Northwater.nl) en een iPad-applicatie voor GiGa mogen realiseren. Tevens is Ordina verantwoordelijk voor de beheer van de SharePoint-omgeving, waardoor de continuïteit van de omgeving voor GiGa is gewaarborgd.