Menno Stegman Account Director +31 6 218 845 85

Watermaatschappij Limburg

Ordina stippelt roadmap uit voor Mobiel Werken bij WML

Watermaatschappij Limburg is Mobiel werken een uitkomst in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom richtte WML een expertgroep op: WML Mobiel. Om de ICT-visie van deze expertgroep te vertalen naar een werkbare mobiele strategie heeft Ordina de behoefte op het vlak van Mobiel Werken binnen de organisatie in kaart gebracht. Daarnaast werd gevraagd om een technisch onderzoek uit te voeren die verschillende oplossingen analyseert als mogelijke vervanging voor de SAP MAM oplossing, die vanaf 2015 niet langer ondersteund wordt door SAP.

Watermaatschappij Limburg Contact Neem contact op met Menno Stegman

Klant

Watermaatschappij Limburg produceert en levert drinkwater aan meer dan een half miljoen huishoudens in de provincie Limburg. Ruim honderd buitendienstmedewerkers, inspecteurs en monteurs trekken dagelijks de weg op  voor onderhoudsactiviteiten en technische interventies. Voor hen is Mobiel Werken tijdens klantenbezoeken en onderhoudstaken onmisbaar geworden voor de dagelijkse planning, werkvoorbereidingen, interventies en verslagen.

Oplossing

Verschillende functietypen binnen een organisatie hebben vaak andere mobiele behoeften. Dit was ook het geval bij WML. Om tot een mobiele aanpak te komen waar alle medewerkers achter staan, organiseerde Ordina een reeks interviews en workshops met alle relevante stakeholders. Hieruit kwamen tal van bruikbare en vooruitstrevende ideeën en trends naar boven. De meest relevante werden vertaald naar haalbare voorstellen, die passen in de visie van een waterbedrijf met een strikt kwaliteitsbeleid. De technische haalbaarheid vormde in het hele innovatietraject een constante. Zowel bestaande applicaties als toekomstgerichte mobiele technologieën werden tegen elkaar afgewogen. Alle bevindingen en suggesties werden gebundeld in een uitvoerig adviesdocument met bijbehorende roadmap voor Mobiel Werken.

Resultaat

Als resultaat beschikt WML vandaag de dag over een visie, een plan van aanpak en een roadmap die gedragen wordt door de hele organisatie. Tevens begeleidt Ordina WML, zowel strategisch als operationeel, naar een integraal mobiel beleid.

De nieuwe mobiele aanpak verhoogt het gebruiksgemak en de efficiëntie tijdens het werk, waardoor de werknemerstevredenheid bij WML een boost krijgt.  En aangezien klanten nog sneller en beter geholpen kunnen worden, zal de algemene tevredenheid over WML’s dienstverlening toenemen.