Hayo Sleijfer Business Unit Manager +31(0)622971070

Smilde Foods

Een ICT-systeem voor twee bedrijven

Smilde Foods, ontstaan uit de samenvoeging van FanoFineFood en Romi Smilfood, is in februari 2012 live gegaan met Oracle JD Edwards EnterpriseOne in combinatie met Oracle Business Intelligence. Ordina heeft, met behulp van JD Edwards EnterpriseOne een oplossing gebracht die Smilde Foods direct bij het innemen van een verkooporder precies dit inzicht geeft.

Ter ondersteuning van de inkoopprocessen voor oliën en vetten en het afdekken van het financiële risico wat hiermee gepaard gaat, is een applicatie in JD Edwards beschikbaar die inzicht geeft in de actuele grondstofbehoefte en die de traders ondersteunt bij aankoopbeslissingen. Ook hier staan de termijnprijzen van deze grondstoffen weer centraal.

Smilde Foods Contact Neem contact op met Hayo Sleijfer

Klant

De processen van Romi Smilfood werden al door een eerdere versie van JD Edwards ondersteund, terwijl de processen van FanoFineFood in BPCS waren ondergebracht. Het samengaan van beide bedrijven was een uitgelezen moment om niet alleen de afdelingen bij elkaar te brengen, maar ook uniformiteit in de processen aan te brengen. Zo is er nu nog maar één ERP systeem van waaruit de verkopen en inkopen plaatsvinden. De leveringen vinden plaats vanuit de productielocaties in Heerenveen en Oosterwolde, maar ook door logistiek dienstverleners en vanuit externe productielocaties.

Een groot aantal producten van Smilde Foods bevat oliën en vetten als belangrijk bestandsdeel. De inkoopprijzen van deze grondstofprijzen worden op de termijnmarkt bepaald en zijn dus aan fluctuatie in de tijd onderhevig. Daarnaast kan de ingrediëntenlijst van een product per seizoen wisselen, wat eveneens invloed heeft op de kostprijs. Voor Smilde Foods is het van groot belang om steeds een accuraat inzicht in de kostprijs te hebben.

Oplossing

Ordina heeft, met behulp van JD Edwards EnterpriseOne een oplossing gebracht die Smilde Foods direct bij het innemen van een verkooporder precies dit inzicht geeft.
Ter ondersteuning van de inkoopprocessen omtrent oliën en vetten en het afdekken van het financiële risico wat hiermee gepaard gaat, is een applicatie in JD Edwards beschikbaar die
inzicht geeft in de actuele grondstofbehoefte en die de traders ondersteunt bij aankoopbeslissingen. Ook hier staan de termijnprijzen van deze grondstoffen weer centraal.

Resultaat

Ordina heeft in dit project in nauwe samenwerking met de kerngebruikers de blauwdruk gemaakt en heeft vervolgens de procesinrichting, het maatwerk en de opleiding van de kerngebruikers voor haar rekening genomen. De dataconversie en datainrichting is door kerngebruikers van Smilde Foods zelf uitgevoerd.

Na de livegang van JD Edwards EnterpriseOne heeft Ordina de applicatie tevens in beheer genomen. Zo kan de continuïteit van het systeem door Ordina gewaarborgd blijven.