Reed Business

Business Intelligence Competence Center

Binnen Reed Elsevier bestond een toenemende behoefte aan informatie over het aanbod van online producten voor diverse gebruikersgroepen. Een vraagstuk dat tot op de dag van vandaag actueel is. Externe klanten willen inzicht in het gebruik van hun abonnementen. Interne belanghebbenden willen inzichten opdoen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en contractvormen en hebben behoefte aan complexe analyses om trends in de markt te kunnen achterhalen en doorgronden. Ordina werd geselecteerd om het datawarehouse met rapportageomgeving te bouwen, te beheren en een Business Intelligence Competency Center (BICC) in te richten.

Reed Business

Klant

De vakuitgeverij Reed Elsevier is een Engels/Nederlands bedrijf, ontstaan uit een fusie. De online verkoop van het bedrijf bedroeg vorig jaar 27 procent van de totale omzet en is daarmee de belangrijkste motor voor winstgroei. Via tientallen portals, ontsluit Reed Elsevier wetenschappelijke, medische en technische vakinformatie. Naast het vinden en het lezen van relevante informatie bieden deze portals lezers ook de kans tegen betaling informatie te downloaden. Binnen Reed Elsevier is de Web Analytics Department (WAD) verantwoordelijk voor de (web)analyses van het gebruik van deze portals.

Vakuitgevers als Reed Elsevier zijn in staat ruwe informatie te bewerken en te verrijken, zodat er betrouwbare informatie ontstaat, waarmee zij kunnen inspelen op de actuele klantbehoefte. Voor het selecteren van deze informatie werkt Reed Elsevier steeds meer samen met andere informatieaanbieders, zoals wetenschappers, overheid, brancheorganisaties en onderzoeksinstituten.

Tien jaar geleden ontstond binnen Reed Elsevier een toenemende behoefte aan informatie over het aanbod van online producten voor diverse gebruikersgroepen. Een vraagstuk dat tot op de dag van vandaag actueel is. Externe klanten willen inzicht in het gebruik van hun abonnementen; interne belanghebbenden (marketing, productmanagers, sales) willen inzichten opdoen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en contractvormen en hebben behoefte aan complexe analyses om trends in de markt te kunnen achterhalen en doorgronden.

Klantvraag

Het gebruik van online informatiebronnen groeit exponentieel. Deze bronnen worden op een andere manier geconsulteerd, wat een ander consumptiemodel met zich mee brengt. Aanbieders en afnemers van deze media delen de opvatting dat er een objectieve industriestandaard moet zijn, op basis waarvan de afname van online media kan worden gekwantificeerd en afgerekend. Daartoe is de Counting Online Usage of NeTworking Electronics Resources (COUNTER) standaard geformuleerd. Reed Elsevier is een van de grondleggers van COUNTER. COUNTER beschrijft industriestandaarden en -protocollen waaraan voldaan moet worden binnen de internationale vakuitgeverij. Elk jaar vindt een COUNTER Compliant assessment plaats.

Om COUNTER-compliant te worden en te blijven, formuleerde Reed Elsevier bij aanvang van het project in 2000 de volgende doelstellingen:

 • ontwerp een architectuur voor een datawarehouse en ontwikkel programmatuur voor het laden van de usage data;
 • richt een productieproces in voor het maandelijks opleveren van allerhande rapportages;
 • ontwikkel standaard ‘Usage Reports’ en maak ze beschikbaar via internet;
 • richt een supportorganisatie in voor incident en change management;
 • de rapporten moeten 24x7 bereikbaar zijn;
 • de website moet 98% van de tijd bereikbaar zijn.

Tegelijkertijd moeten medewerkers van Reed Elsevier 85% van de tijd ad hoc-rapportages kunnen starten.

Ordina werd geselecteerd om het datawarehouse met rapportageomgeving te bouwen, te beheren en een Business Intelligence Competency Center (BICC) in te richten. Dit was het begin van een langdurige en solide samenwerking, waarmee Ordina - tien jaar later - nog steeds hoge punten scoort bij haar klant.

Oplossing

Om structureel te voldoen aan de COUNTER Compliancy-vereisten, is, naast het realiseren van de technische voorzieningen, zoals een datawarehouse en de bijbehorende rapportages, ook een passende organisatie essentieel. Een integrale aanpak en besturing – met aandacht voor alle relevante aspecten – is doorslaggevend voor het succes van elke BICC. Onze specialisten ontwikkelden daarvoor een beproefde methodiek: het Ordina BICC Framework.

Na de oplevering van het datawarehouse, de rapportageomgeving en een ingericht BICC, staat Ordina – op basis van co-sourcing - garant voor de innovatie en het technische applicatiemanagement van het Usage Reports-systeem van Reed Elsevier. Het team van Ordina, bestaande uit zes man, en integraal onderdeel van het BICC Usage Research, is verantwoordelijk voor het technische applicatiebeheer. Ordina adviseert Reed Elsevier op basis van haar Business Intelligence-expertise over het gebruik van de informatieproducten.

Facts:

 • Operationeel sinds september 2000
 • Raportagetool: MicroStrategy 9.2.1
 • Database en ETL-tool: SQL Server 2008
 • Grootte van de database (20 Tb)
 • Enorm volume aan data (logfiles)
 • On site-ondersteuning (6 consultants).

Resultaat

Dankzij de geboden datawarehouse- en rapportage-omgeving is het webanalyseteam van Reed Elsevier in staat trends, markt- en managementinformatie over het gebruik van de portals op te leveren. Er staat nu een robuuste en betrouwbare datawarehouse-oplossing met een dito rapportagetool. Wat ertoe bijdraagt dat Reed Elsevier aan de COUNTER-standaarden voldoet. Reed Elsevier kan dankzij de gekozen architectuur en de BICC-oplossingen de huidige en toekomstige groei van usage data eenvoudig het hoofd bieden. En die groei is sinds 2008 gigantisch: drie tot vier terabyte per jaar aan data.

De toekomst brengt nog veel meer nieuwe uitdagingen. Zo wil Reed Elsevier Science twee nieuwe platformen toevoegen aan het datawarehouse. Hierdoor ontstaat een verwachte groei van 10 tot 20 keer zoveel data, waarbij het datawarehouse met 20 - 30 terabyte zal gaan groeien in de komende vijf jaar. Door het continu aanpassen en tuning van de huidige architectuur kan Reed Elsevier deze uitdaging ook aan, samen met Ordina.

Met behulp van de producten en diensten die Ordina levert, is Reed Elsevier een betrouwbare partner voor haar klanten die transparante inzage biedt in de afname van online media. Intern is Reed Elsevier met de beschikbare stuurinformatie beter in staat de producten aan te passen aan haar klanten en kan ze meer klanten op een juiste wijze bedienen.

Reed Elsevier en Ordina kunnen bogen op een jarenlang en stevig partnerschap. De bewezen kennis en kwaliteiten, de hoge betrokkenheid bij de klant en de klantvraag plus de kennis op het snijvlak van besturing- en ICT-vraagstukken wordt door Reed Elsevier elk jaar opnieuw positief geëvalueerd.

Aanpak

Om de doelstellingen van Reed Elsevier te realiseren, heeft Ordina consultants geleverd die de organisatie en de omgeving ontworpen en ontwikkeld hebben en vervolgens de omgeving in beheer hebben genomen.