Theo van Halsema Cluster Directeur Overheid + 31(6)23327858

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Herbouw Basisregister en Verificatieregister Reisdocumenten

Gemeenten beheren de identiteitsgegevens van burgers in Nederland. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), (voorheen Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), beheert de stelsels van deze identiteitsgegevens: de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), het burgerservicenummer (BSN), aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten en de Persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland (PIVA).

Daarnaast beheert de RvIG drie registers: het Register Paspoortsignaleringen, het Basisregister en het Verificatieregister reisdocumenten.

De RvIG heeft Ordina gevraagd het Basisregister en het Verificatieregister Reisdocumenten te herbouwen en de onderliggende hardware te vervangen.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Contact Neem contact op met Theo van Halsema

Klant

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

RvIG is verantwoordelijk voor de volgende stelsels:

 • de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA);
 • het burgerservicenummer (BSN);
 • het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;
 • de Persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland (PIVA).

Verder beheert RvIG drie registers voor reisdocumenten:

 • het Register paspoortsignaleringen;
 • het Basisregister reisdocumenten;
 • het Verificatieregister reisdocumenten.

Daar komt in 2013 de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en de komende jaren de Basisregistratie Personen (BRP) en de daarbij behorende migratievoorzieningen bij.

Klantvraag

Omdat de goedkeuring voor de nieuwbouw van een vervangend systeem (ORRA) voor een aantal registratieve systemen werd uitgesteld en het feit dat een aantal elementaire componenten van het toenmalige systeemlandschap verouderd waren, heeft de RvIG Ordina gevraagd het Basisregister en het Verificatieregister Reisdocumenten te herbouwen en de onderliggende hardware te vervangen.

Oplossing

Er is voor een oplossing gekozen waarbij de focus lag op hergebruik van de huidige applicatie. Het onderliggende platform is vervangen door een nieuw stabiel platform.

De kernpunten van deze oplossing waren:

 • Het handhaven van bestaande procedures waar mogelijk, vervanging waar noodzakelijk om continuïteit, betrouwbaarheid stabiliteit te garanderen.
 • Verouderde onderdelen vervangen door een moderne, maar beproefde variant.
 • Het handhaven van het huidige datamodel.
 • Het leveren van een stabiele applicatie die onderhoudbaar is en blijft.
 • De hardware vervangen en geplaatst in twee afzonderlijke rekencentra waardoor de gevraagde beschikbaarheid en continuïteit worden geborgd.
 • Het uitvoeren van een controleerbare migratie.
 • De technisch verouderde connectie van de huidige klanten vervangen door een moderne variant met inzet van GemNet.
 • De dienstverlening is ondergebracht in een beheercontract onder resultaatverplichting.

Resultaat

 • Een informatiesysteem dat door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is geaccepteerd
 • Een informatiesysteem dat de benodigde continuïteit, beschikbaarheid en stabiliteit van de registers borgt
 • Een ICT-partner die waarmaakt wat is afgesproken, flexibel is en met de business meedenkt.

Aanpak

Ordina heeft gekozen voor een projectmatige aanpak met specifieke aandacht voor: database en migratie, hardware, netwerken en hosting, applicatie en beheer. Naast het herbouwtraject is ook de in beheername apart benoemd en uitgewerkt. Om de overdracht naar beheer soepel, geruisloos en met minimale risico’s uit te voeren, zijn naast ontwikkelaars ook de toekomstig beheerders vanaf het begin betrokken bij het project. Ook heeft er frequent afstemming met RvIG en externe betrokken partijen plaatsgevonden. Voor de overgang naar de beheersituatie maakt Ordina gebruik van een beproefde transitie-aanpak.