Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Informatiepartner

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is in eerste instantie verantwoordelijk voor een vlotte doorstroming over de weg, spoor, water en door de lucht. Daarnaast beschermt dit departement ons tegen wateroverlast en bevordert het de kwaliteit van lucht en water.

Sinds 2009 is Ordina een van de informatiepartners van I&M en haar ZBO’s op het gebied van bescherming tegen water en kwaliteit van de informatie. Thema’s als beheer, security, kennismanagement, ketenregie, consolidatie, mobile en hergebruik worden veelvuldig besproken met de klant. De flexibiliteit die Ordina als Nederlands bedrijf kan inbrengen, spreekt de klant daarbij erg aan.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu