Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Het Nieuwe Werken bij de overheid

De overheid roept werknemers en werkgevers op te experimenteren met ‘Het Nieuwe Werken’: een flexibele stijl van werken, die minder is gebonden aan plaats, tijdstip en duur. Een onderzoek uit oktober 2010 laat zien dat 85% van werkend Nederland het een goede zaak vindt als mensen de mogelijkheid krijgen flexibel te werken. Uiteraard is ICT-ondersteuning hierbij een sleutelfactor. Dat stelt ICT-organisaties in het algemeen en Shared Service-organisaties in het bijzonder voor de uitdaging om te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van klanten die ‘Het Nieuwe Werken’ willen invoeren. Dat vereist inzicht in de toekomstige klantbehoefte voor de invulling van werk, de locatie van werk en de voorzieningen die daar een rol in spelen.

Download meer informatie

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Klant

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) zorgt dat de fysieke basis, het fundament van Nederland, solide is en dat we ons vlot kunnen verplaatsen, zodat we hier veilig kunnen leven en werken. In 2010 is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer samengevoegd tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Klantvraag

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil flexibel en bewust werken en reizen binnen de eigen organisatie stimuleren en daarmee een voorbeeldfunctie vervullen voor andere overheden, bedrijven en particulieren. Voorwaarde voor het realiseren van dit doel is dat SSO-ICT binnen het ministerie zijn klanten optimaal kan blijven bedienen. Nu en in de toekomst. En dus wilde I&M antwoord op de vraag aan welke functionaliteiten klanten in de toekomst behoefte hebben en hoe SSO-ICT daarop kan inspelen
met zijn dienstverlening.

Oplossing

Sinds het onderzoek en advies van Ordina is I&M-SSO in staat de organisatie op beleidsniveau te adviseren over de benodigde (ICT-)voorzieningen. Het onderzoek resulteerde in een scenario-advies vanuit de visie van I&M-SSO als centrale dienstverlener, onderbouwd met een business case. Vervolgens zijn enkele pilotprojecten uitgevoerd en resultaten behaald, die volledig in lijn zijn met het I&M-beleid ‘bewust werken, bewust reizen’. De dienstverlening van I&M SSO-ICT is zodanig geoptimaliseerd dat haar klanten hun werk onafhankelijk van locatie en tijdstip kunnen uitvoeren.

Resultaat

  • Inzicht in de behoefte van klanten en een scenarioplanning als basis voor toekomstig beleid.
  • Verlaging van de kosten van de (ICT-)voorzieningen (15% besparing).
  • Geen technologische beperkingen bij uitbreiding naar andere onderdelen (Directoraten Generaal).
  • Kennis van innovatieve technologieën waarmee realisatie van de doelstellingen van SSO en haar gebruikers kan worden ondersteund. 
  • Optimale mogelijkheden voor koppeling of integratie van mobiele en vaste communicatievoorzieningen in relatie tot functionaliteit en kosten (10% besparing).
  • Verbeterde bereikbaarheid van collega’s die flexibel werken (thuis, op andere I&M-locaties of bij derden, 35% verhoogde bereikbaarheid).
  • Aanzienlijke vermindering van het volume doorgeschakeld telefoonverkeer naar de secretariaten (€ 500K besparing).

Aanpak

Door het onderzoek te starten met een workshop is de kennismaking gecombineerd met het scherpstellen van de SSO-verwachtingen en doelen. Hierdoor is er naast de kennismaking in één meeting ook direct een heldere scope, planning en aanpak afgestemd. In de analyse- en rapportagefase is alle informatie over de huidige situatie in relatie tot de toekomstige situatie met elkaar in verband gebracht. Daarbij zijn de mogelijkheden die technologieën en organisatie-inrichting vandaag en morgen bieden voor SSO of VenW nader uitgediept.