Theo van Halsema Cluster Directeur Overheid + 31(6)23327858

Lokale Overheid

Onze oplossingen

Ordina ondersteunt wethouders, directies, management en medewerkers van alle lokale bestuursorganen op het gebied van de kern- en secundaire processen. We stellen lokaal bestuur in staat om snel in te spelen op de veranderingen die van haar verlangd worden. 

Dat doen we door het inzetten van een integraal kennis-en productportfolio op het gebied van ICT in combinatie met kennis op het gebied van lokale regels en gebruiken. 

Ons doel is om de burger en bedrijven steeds beter van dienst te zijn met een hogere mate van klanttevredenheid, een juiste uitvoering van de wet- en regelgeving met een bijbehorend marktconform kostenniveau.

Lokale Overheid Contact Neem contact op met Theo van Halsema