Havenmeesterinformatie voor Havenbedrijf R'dam

Applicatieontwikkeling HAMIS

De Rotterdamse haven is van levensbelang voor de economie van Nederland en het Duitse achterland. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Met het oog op haar concurrentiepositie en plannen voor de toekomst heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten om het ICT-landschap te vervangen. Samen met Ordina. Uit de hele wereld kijkt men vol belangstelling toe.

Download meer informatie

Havenmeesterinformatie voor Havenbedrijf R'dam

Klant

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) is de beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Als naamloze vennootschap heeft het twee aandeelhouders: de gemeente Rotterdam en de Staat. HbR versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Samen met onze partners richt het Havenbedrijf Rotterdam zich op een veelzijdige, duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen.

HbR verhuurt via langlopende contracten haventerreinen aan bedrijven, met name aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie, waaronder energieproducenten. De belangrijkste inkomstenstromen zijn huurinkomsten en havengelden. Havenbedrijf Rotterdam investeert in de ontwikkeling van nieuwe haventerreinen, met name Maasvlakte 2, in openbare infrastructuur, zoals wegen in het havengebied, en in klantspecifieke infrastructuur, zoals kademuren en aanlegsteigers. Om de scheepvaart optimaal af te wikkelen, wordt fors geïnvesteerd in een verkeersbegeleidend systeem, patrouillevaartuigen en calamiteitenbestrijding.
 
Bij het Havenbedrijf Rotterdam werken circa 1.200 medewerkers.

Klantvraag

Het Havenbedrijf heeft ervoor gekozen om haar bestaande verkeersbegeleidingssysteem voor de haven van Rotterdam te vernieuwen. Dat traject (IVS uit) moet medio juni 2013 zijn afgerond. De systemen zijn voorzien van een groot aantal interfaces met diverse uiteenlopende functies zoals het combineren van administratieve informatie met GEO, managementinformatie en processturing.

Verder zijn er hoge verwachtingen op het gebied van aanpasbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en (lage) kosten. Functionaliteit zal gefaseerd opgeleverd worden gedurende een langere looptijd van een aantal jaren. Een complex en uitdagend project dat op basis van Agile/scrum ontwikkeld moet worden. Het Havenbedrijf voert zelf de regie en heeft Ordina en IBM als strategische ICT-partners gekozen voor de realisatie.

Oplossing

Ordina heeft samen met IBM eerst een referentiearchitectuur gedefinieerd en later dmv Agile verder opgepakt. Daarna is de bouw in Java gestart. ‘Havenkaart’ is een geografisch monitoringsysteem waarin schepen en andere objecten worden gevolgd in hun gang door het havengebied. Met een muisklik kan nadere informatie worden opgeroepen.

Voor een groot deel is het havenmanagementinformatiesysteem een geografisch informatiesysteem, ook dat maakt het tot zo’n bijzonder project. De output van de applicaties zijn intelligente, digitale kaarten.

Het Havenbedrijf Rotterdam zet voor de ondersteunende processen in op SAP. Steeds meer functionaliteit van SAP wordt ontsloten. Ordina verzorgt voor het Rotterdamse Havenbedrijf de bouw, ondersteunt bij de implementatie van SAP-projecten en doet het beheer van SAP.

Resultaat

Dit project garandeert dat de Rotterdamse havenmeester nu én in de toekomst probleemloos zijn werk kan doen en voor zijn veiligheid, concurrentievermogen en slagkracht kan vertrouwen op een volledig nieuw ICT-landschap op basis van state-of-the-art technologie.

"Naast de visie van Ordina op het architectuurvraagstuk van de Rotterdamse haven, gaf ook haar bewezen aanpak om te migreren terwijl ‘de winkel’ open blijft, de doorslag voor het Havenbedrijf Rotterdam tijdens de selectie voor een strategische partner voor dit omvangrijke en complexe project. Evenals de iteratieve werkvorm, die exemplarisch is voor innovatieve Agile-aanpak van Ordina."

Vijf sterren voor software havenbedrijf Rotterdam

Aanpak

De vernieuwing wordt gerealiseerd in vijf deelopleveringen. Het systeem ondersteunt het plannen, uitvoeren en administreren van milieu- en veiligheidsinspecties van vaartuigen. De Geo-ICT-architecten van Ordina adviseren welke bedrijfsprocessen gebaat zijn bij geografische componenten zoals bewegende kaarten, grafische weergave van objecten, gebouwen, grondsoorten, et cetera.

Uiteraard weten zij ook precies hoe de Geo-informatie gekoppeld kan worden aan bestaande bedrijfsprocessen. Met deze input dragen zij wezenlijk bij aan de efficiëntie, snelheid, correctheid en veiligheid van bedrijfsprocessen. En zijn ze onmisbaar voor het welslagen van het project.

Bijzonder aan dit hele project is dat de applicatieontwikkeling gebeurt volgens de agile-methodiek. Een deel van het succes heeft met de Srum-methodiek te maken, waarbij communicatie en de gebruiker centraal staan, de producteigenaar bepaalt en er in ‘sprints’ van drie weken een volledige ‘software life cycle’ wordt doorlopen.

De business heeft de lead. Zij bepaalt wat er gebouwd wordt en in welke volgorde. Alle belanghebbenden, Havenmeester en IT, IBM en Ordina, bespreken na elke sprint de opgeleverde functionaliteit. Veranderingen zijn mogelijk, maar het beschikbare budget staat vast.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat de kwaliteit van de vervaardigde software auditeren en certificeren door een onafhankelijke partij. Dat is vrij uitzonderlijk. De software krijgt de hoogst haalbare score en dat is enorm stimulerend voor onze programmeurs.