SAP-beheer voor Havenbedrijf R'dam

Technisch applicatiebeheer SAP

In grote lijn ontbrak het bij het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) aan kenniscontinuïteit op het gebied van ICT-ondersteuning. HbR besloot een ICT-regieorganisatie in te richten en tegelijkertijd om haar ICT uit te besteden. Vanuit een positie waarbij HbR nagenoeg alles zelf deed, is in een big bang-aanpak nagenoeg de gehele infrastructuur, werkplekomgeving en het applicatielandschap uitbesteed. SAP ondersteunt bijna al deze processen en is daardoor cruciaal voor de bedrijfsvoering van HbR.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dan ook een complex SAP-landschap waarin veel modules worden gebruikt. Omdat voor de verdere exploitatie en uitbouw van het systeem veel diverse kennis nodig is, wenste HbR de continuïteit voor korte en langere termijn van dit belangrijke bedrijfsvoeringsysteem te borgen bij kwalitatief hoogwaardige ICT-partners.

Download meer informatie

SAP-beheer voor Havenbedrijf R'dam

Klant

HbR heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven die door Ordina is gewonnen. De gunning heeft plaatsgevonden op een aantal citeria zoals kwaliteit, prijs en cultuurfit. Vooral het onderdeel cultuurfit en kwaliteit heeft Ordina zeer goed weten uit te dragen in de offertebeantwoording, waarbij ook de prettige samenwerking tijdens het offerteproces heeft meegespeeld. Uiteraard is er ook een concurrerende prijs neergelegd.

Klantvraag

In grote lijn ontbrak het HbR aan kenniscontinuïteit op het gebied van ICT-ondersteuning. Zowel op de primaire als op de secundaire bedrijfsprocessen. SAP ondersteunt bijna al deze processen en is daardoor cruciaal voor de bedrijfsvoering van HbR.

HbR heeft dan ook een complex SAP-landschap waarin veel modules worden gebruikt. Omdat voor de verdere exploitatie en uitbouw van het systeem veel verschillende soorten kennis nodig is, wenste HbR de continuïteit voor de korte en langere termijn van dit belangrijke bedrijfsvoeringsysteem te borgen.

Met het oog op haar concurrentiepositie en plannen voor de toekomst, wenste HbR zaken te doen met een partij die zich vanuit haar kerntaak richt op de ICT-ondersteuning. Hierdoor kon HbR zich met haar kerntaken bezighouden. Het is immers efficiënter en effectiever als ieder die taken uitvoert waarin zij gespecialiseerd is.

Oplossing

Ordina heeft HbR veel zorg uit handen genomen op het gebied van het beheer van het SAP-applicatielandschap. Op technisch gebied, maar vooral op functioneel gebied. Ordina zorgt er samen met HbR voor dat het SAP-systeem optimaal aansluit op de behoefte die HbR nu en in de toekomst heeft om haar koploperpositie te behouden en mogelijk te vergroten.

Resultaat

HbR is in staat om haar bedrijfsvoering effectiever en efficiënter uit te voeren. Effectiever doordat men beter wordt geholpen ten aanzien van managemen-t en stuurinformatie. Efficiënter vanwege het feit dat er meerdere modules zijn geïmplementeerd die de bedrijfsvoeringskosten substantieel verlagen.

Aanpak

Ordina heeft het applicatielandschap overgenomen op basis van haar eigen transitiemethodiek. In deze methodiek gaan we op zoek naar de beste wijze om de dienstverlening in te richten om zodoende de aanbestedingsdoelstellingen van HbR beter te realiseren. De integratie van de processen tussen HbR en Ordina is daar een belangrijk onderdeel van. Een goed begrip van elkaars processen en het daarop goed aansluiten is een kritieke succesfactor. Vervolgens zijn de Ordina-processen met slechts kleine aanpassingen geïmplementeerd.

Ondertussen bouwt het klantteam diepgaande kennis op van de HbR-bedrijfsprocessen en de wijze waarop deze met SAP worden ondersteund. Op basis van deze kennis doet Ordina periodiek voorstellen hoe het bedrijfsvoeringsysteem kan worden verbeterd en geeft adviezen hoe de TCO kan worden verlaagd en voert deze in overleg vaak uit. Periodiek worden de werkprocessen, de uitgevoerde werkzaamheden en de samenwerking geëvalueerd. Daar waar nodig worden er aanpassingen gedaan.