Provincie Drenthe

Succesvolle mailmigratie

De door de provincie Drenthe gebruikte Novell GroupWise/Messenger-omgeving diende te worden vervangen door een Microsoft Exchange/Lync 2010-omgeving. Dit moest gebeuren omdat de huidige Novell GroupWise/Messenger-omgeving niet langer als een marktstandaard wordt gezien. Daarnaast bood de bestaande omgeving onvoldoende toekomstmogelijkheden voor integratie met andere software. Ordina heeft deze opdracht succesvol uitgevoerd.

Download meer informatie

Provincie Drenthe

Klant

Tussen de regering in Den Haag en de eigen gemeente staat de provincie. De provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Drenthe. Zo zorgt de provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij subsidies aan allerlei instellingen op het gebied van natuur, sport en kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties op het gebied bvan de Drentse taal.

Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door gemeenten. De provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur of regelaar. Op dit moment werken er 600 mensen bij de provincie Drenthe, verdeeld over zes verschillende afdelingen en een aantal ondersteunende bureaus.

Klantvraag

De provincie Drenthe kwam met de volgende vragen:

 • Het migreren van de Novell GroupWise/Messenger-omgeving naar een in-huis Microsoft Exchange/Lync 2010-omgeving.
 • Het overdragen van het beheer van de omgeving aan enerzijds de eerste en tweede lijn van de provincie Drenthe en anderzijds aan een externe partij voor het derdelijns technisch beheer.
 • Het uitvoeren van het (tijdelijke) derdelijns technisch applicatiebeheer van de Microsoft Exchange- en MS Lync-applicaties.

Oplossing

De opdracht is verdeeld in werkpakketten. De werkpakketten zijn op basis van resultaatverantwoordelijkheid uitgevoerd door Ordina.

 • Werkpakket 1
  Opstellen van een technisch ontwerp en migratieplan.
 • Werkpakket 2
  Inrichten van een Microsoft Exchange/Lync 2010-omgeving op het VMware-platform van de provincie, conform het opgestelde technisch ontwerp.
 • Werkpakket 3
  Voorbereiden van de migratie (synchronisatie mailboxen en test/proef migratie;
  Uitvoeren van de migratie;
  Overdragen van de omgeving aan beheer.
 • Werkpakket 4
  Met de provincie Drenthe is afgesproken dat de dienstverlening van Ordina zich alleen richt op het technisch applicatiebeheer van de Microsoft Exchange- en de Microsoft Lync-applicaties.

Resultaat

Novell Groupwise is uitgefaseerd en vervangen door een operationele Microsoft Exchange 2010- en Lync 2010-omgeving. Het eerste en tweedelijnslijns beheer ligt bij de provincie Drenthe en het derdelijns beheer bij Ordina.

Aanpak

De Microsoft Lync-implementatie en de migratie van GroupWise naar Microsoft Exchange 2010 zijn opgedeeld in verschillende fasen. Deze fasen zijn van belang voor de sturing van het project en borgen het succes van de implementatie.

Op basis van onze bewezen Infrastructure Optimisation-methodiek hebben we de migratie gestructureerd en zonder problemen kunnen uitvoeren. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van Quest-tooling om de migratiekwaliteit te waarborgen.