Werkplekinnovatie in Amsterdam

Stabiele ict-omgeving voor AEB

Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) heeft sinds jaar en dag een zeer goede relatie met Ordina op het vlak van informatiserings- en automatiseringsvraagstukken. Op automatiseringsgebied is de ICT-omgeving volledig vernieuwd, is er beheer uitgevoerd op de omgevingen en is de beheeromgeving geprofessionaliseerd. Daarnaast is er een nieuw datacenter ingericht, zijn er verhuizingen uitgevoerd en is de communicatieomgeving vernieuwd.

Voorafgaand aan deze projecten of opdrachten heeft er steeds een onderzoek met advies plaatsgevonden. Een en ander is gebeurd op basis van de standaard methoden van Ordina Infrastructure Services, te weten Infrastructure Optimization voor het optimaliseren van de infrastructuur, Samen Slimmer Werken op het gebied van het 'Anders Werken' en voor de communicatie Unified Communications (Lync) en D!SC voor de implementatie.

Download meer informatie Bekijk video

Werkplekinnovatie in Amsterdam

Klant

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam en is onderdeel van de gemeente Amsterdam. Door het verwerken van afval, het opwekken van energie en het terugwinnen van materialen, levert het bedrijf een bijdrage aan een schone stad en draagt het zo bij aan een duurzaam Amsterdam. AEB heeft de beschikking over twee afvalverbrandingsinstallaties in het Westelijk Havengebied. Deze installaties gebruiken de bij de verbranding vrijkomende warmte voor het opwekken van energie.

AEB heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot totaalbedrijf op het gebied van duurzame energie en van het terugwinnen van grondstoffen uit afval: een duurzaam grondstof- en energiebedrijf.

Het bedrijf wil een maximale bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij. Dat doel probeert AEB te halen door op een schone en verantwoorde manier zoveel mogelijk bruikbare bestanddelen uit afval te halen: elektriciteit, warmte, waardevolle metalen en grondstoffen voor de bouw en industrie.


 

Klantvraag

AEB biedt haar gebruikers een stabiele, beheersbare, flexibele, effectieve en efficiënte ICT-omgeving, waarbij Microsoft-producten in combinatie met JDEdwards als ERP-systeem volledig met elkaar zijn geïntegreerd.

Oplossing

Om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken is de nieuwe de ICT-infrastructuur ingericht met onder andere Microsoft Lync (Unified Communications) in plaats van de vaste Avaya-telefoniecentrale, Windows 2008 R2, VMware voor de serveromgeving, Windows 7, Exchange 2010, Office 2010, Sharepoint 2010 en een Blackberry Enterprise server express.

Het virtualisatieconcept NxTop van leverancier Virtual Desktop biedt de flexibiliteit om meerdere applicaties, ongeacht compatibiliteit en operating system, met de vernieuwde infrastructuur te kunnen uitvoeren. Zie de Intel Case Study Desktop Virtualization over Afval Energie Bedrijf, waarin diverse gerealiseerde besparingen, waaronder 10% op het ICT-budget, worden besproken.  

Applicatievirtualisatie heeft ervoor gezorgd dat de toegang tot de kantoor- en bedrijfsapplicaties platformonafhankelijk is gerealiseerd. Alle aangeboden werkplekapplicaties zijn gevirtualiseerd op basis van portable-apps. Windows 7 en Office 2010 zijn op de werkplek gevirtualiseerd. 

Resultaat

De nieuwe ICT-infrastructuur is volgens recente marktstandaards ingericht om ondernemingsbreed de functionaliteiten van 'Anders Werken' te bieden en om de communicatie tussen medewerkers en opdrachtgevers onderling te bevorderen. Het plaats- en tijdonafhankelijk werken heeft als voordeel dat het AEB efficiënter gebruik kan maken van de beschikbare huisvesting en de inzet van resources voor de dagelijkse 24/7-operatie (energieopwekking door verbranding van restafval).

Aanpak

Ordina voert projecten uit op basis van haar standaard methoden, te weten Infrastructure Optimization voor het optimaliseren van de infrastructuur , Samen Slimmer Werken op het gebied van het 'Anders Werken' en voor de communicatie Unified Communications (Lync) en Disc voor de mentale en fysieke implementatie.