Ronald Koning Business Unit manager architectuur +31(0)612071890

Openbaar Ministerie

Geïntegreerd processysteem

Een samenleving die continu in beweging is, stelt hoge eisen aan de flexibiliteit en efficiency van het Openbaar Ministerie. Om deze complexe organisatie te ondersteunen bij het soepel inspelen op veranderende wet- en regelgeving groeide bij het OM de behoefte voor een nieuwe applicatie. Deze moet de rechtsgang van alle strafzaken in Nederland regelen en administreren.

De oplossing, een geïntegreerd processysteem (GPS), zorgt voor kostenreductie, kwaliteitsverbetering en een eenduidige werkwijze door heel Nederland. Het OM kan daardoor in minder tijd meer strafzaken kwalitatief beter afhandelen.

Openbaar Ministerie Contact Neem contact op met Ronald Koning

Klant

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in Nederland. De organisatie bestaat uit negentien arrondissementsparketten, het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het Bureau Verkeershandhaving, het Bureau Ontneming, het DVOM, de CVOM, het Wetenschappelijk Bureau en de rijksrecherche.

Klantvraag

Door de veranderende wet- en regelgeving over de bewijsvoering, strafmaat en vertrouwelijkheid van informatie in strafzaken ontstond bij het OM behoefte aan een nieuwe applicatie. Deze moest het primaire proces rond de afhandeling van de standaard strafzaken in Nederland ondersteunen. Het OM verzocht  ‘hofleveranciers’ Ordina en Deloitte om deze applicatie te ontwikkelen in een partnership met het OM. Parallel daaraan verzocht het OM Ordina een beheerorganisatie voor het nieuwe systeem te ontwikkelen.

Oplossing

Het geïntegreerd processysteem (GPS) regelt en administreert de rechtsgang van alle strafzaken in Nederland. Het verzorgt onder andere de beoordeling van zaken, de dagvaarding van verdachten, de planning van rechtszaken ter zitting en de registratie van uitspraken, inclusief alle correspondentie met advocaten, verdachten en slachtoffers. Tevens bevat het extra functionaliteit, zoals document- (zaak-) digitalisering en casemanagement. Het systeem wordt gefaseerd regionaal ingevoerd, waarbij de extra functionaliteit kan worden toegevoegd.

Resultaat

Het OM werkt voortaan vanuit één primair systeem voor alle parketten. Dit zorgt voor kostenreductie, kwaliteitsverbetering en een eenduidige werkwijze door heel Nederland. En het stelt het OM in staat om daardoor in minder tijd meer strafzaken kwalitatief beter afhandelen.

Aanpak

Voor de klant was het belangrijk om GPS ‘te ontwikkelen met de winkel open’, gefaseerd uit te rollen en parallel een beheerorganisatie in te richten. Om aan deze wensen te voldoen is een prestatie-overeenkomst op basis van partnership afgesloten. Deze werkvorm is exemplarisch voor de klantgerichte aanpak van Ordina.

Tijdens deze transitieperiode stond het contractteam van Ordina garant voor maximale prestaties in de zin van flexibiliteit, samenwerking en beoogde resultaten. Zo liepen RFC’s parallel aan reguliere releases en zijn meer incidenten opgelost met minder FTE’s. Bij het inrichten van de beheerorganisatie en de werkprocessen, die zijn gestoeld op ASL, is intensief samengewerkt met Functioneel Beheer.

Ordina is, als preferred partner van Oracle, SAP en Microsoft, al sinds jaar en dag één van de grote samenwerkingspartners van het OM. De combinatie van een grote inhoudelijke kennis van bedrijfsprocessen en onze brede expertise in business- en procesarchitectuur, complexe implementatietrajecten en applicatiemanagement op maat stelt ons dan ook in staat om het OM te ondersteunen in een dergelijk omvangrijk en complex project.

Uniek is dat Ordina een ontwikkel- en beheerstraat parallel heeft draaien. Dit stelt ons team in staat om het GPS te ontwikkelen en uit te rollen ‘met de winkel open’. De omvang en de complexiteit van dit project heeft het OM doen besluiten om het applicatiemanagement en –beheer van GPS op dit moment aan Ordina voorlopig uit te besteden op basis van een prestatie-overeenkomst. Dit type werkvorm bevordert de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het jarenlange partnership en de kennis op het snijvlak van ICT en besturingsvraagstukken is voor het OM bovendien de reden om het team van Ordina te vragen om haar functionele beheerorganisatie op te leiden en verder te professionaliseren. Dat Ordina voortrekker is in Nederland op thema’s als ASL en het professionaliseren van beheerorganisaties, strekt de ICT-organisatie van het OM hierbij uiteraard tot voordeel.