Werk en Inkomen

Ordina werkt intensief samen met SUWI-partners

Ordina werkt nauw samen met de SUWI-partners UWV, SVB en de Belastingdienst op het gebied van werk en inkomen. SUWI staat voor de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Voor het UWV beheert en onderhoudt Ordina grote kernsystemen als SMF (Sociaal Medische Functie) en Sonar WW intake-applicatie. Ordina detacheert bij de SVB veel specialisten op het gebied van testing, Java, Cobol en Oracle binnen de primaire systemen van de SVB.

De komende jaren staat de Belastingdienst voor het vergroten van de bereidheid van burgers en bedrijven om hun verplichtingen na te komen, meer doen met minder en het toezicht zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in de actualiteit. Ordina helpt de Belastingdienst hierbij door processen te vereenvoudigen en systemen te standaardiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk en Inkomen