Michel Lohr Sales Director Healthcare +31(0)622520008

Zorgaanbieders

Innovatieve oplossingen voor een betere zorg

Nederlandse zorginstellingen krijgen in toenemende mate te kampen met veranderende wet- en regelgeving. De overheid probeert de stijgende zorgkosten in de hand te houden door onder meer de basisverzekering te versoberen, delen van de AWBZ over te hevelen naar gemeenten en een hogere eigen bijdrage door te voeren. Ook wil de overheid de transparantie vergroten, waardoor de administratieve lasten van zorginstellingen toenemen.

Ordina helpt zorginstellingen door met behulp van adviesdiensten en de toepassing van innovatie oplossingen de zorgproductie te behouden of zelfs te vergroten, ondanks de steeds schaarsere middelen.  

Zorgaanbieders Contact Neem contact op met Michel Lohr