Rob Sanders Marktdirecteur Zorg +31(0)655840072

Dr. Leo Kannerhuis

QULI

Het Dr. Leo Kannerhuis ziet eHealth als strategisch instrument om de zorg van de toekomst op een kosteneffectieve wijze aan te bieden aan haar cliënten. Dit kan door de kwaliteit te verhogen op basis van de huidige investeringen of met behoud van kwaliteit de kosten terug te dringen. ‘Matched care’ is daarbij het uitgangspunt: voor de juiste persoon, op het juiste moment, de juiste zorg te kunnen bieden. Met eHealth kan zorg 24x7 worden geleverd, hetgeen een serviceverbetering is ten opzichte van de huidige zorgverlening. Het Dr. Leo Kannerhuis hoopt op deze wijze binnen vijf jaar 20 procent meer cliënten te kunnen helpen bij gelijkblijvend budget en daarmee de wachtlijsten te verkorten.

Dr. Leo Kannerhuis Contact Neem contact op met Rob Sanders

Klant

Het Dr. Leo Kannerhuis is een topklinische voorziening gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) en de ondersteuning en begeleiding van de omgeving (ouders, gezin, school, werk en wonen). De opgedane kennis en ervaring wordt met inzet van duurzame, evidence based en effectieve diagnostiek en behandeling omgezet in een passend individueel hulpaanbod.

Kernwoorden zijn daarbij:

  • Cliënt centraal
  • Zelfstandigheid en ontplooiing
  • In alle levensfasen
  • Behandeling binnen bereik.

Klantvraag

Het Dr. Leo Kannerhuis was op zoek naar een eHealth-platform dat bijdraagt aan haar kernwaarden: cliënt centraal,  zelfstandigheid en ontplooiing, in alle levensfasen en behandeling binnen bereik. Een belangrijk voordeel van het inzetten van eHealth voor het Dr. Leo Kannerhuis is dat de aandacht meer kan uitgaan naar derdelijns, specialistische zorg. Deze zorg is veelal enkel op ‘face to face’-basis uit te voeren. eHealth kan vooral zorg leveren in de nul-, eerste en tweedelijn, waardoor de relatief dure productiemiddelen van het Dr. Leo Kannerhuis voor complexe zorg kunnen worden ingezet. Hiermee levert Dr. Leo Kannerhuis een actieve bijdrage aan het terugdringen van de wachtlijsten en kan zij met beperkte middelen meer en betere zorg leveren aan de maatschappij.

Oplossing

Samen met het Dr. Leo Kannerhuis (gespecialiseerd in autisme), Arq/Centrum ’45 (gespecialiseerd in traumazorg) en Pluryn en Amarant (verstandelijk gehandicapten) heeft Ordina QULI ontwikkeld,. QULI staat voor Quality of Life en is een social mediaplatform, persoonlijk gezondheidsdossier en appstore in één.

Quli is primair een burgerplatform waarmee de burger zijn gezondheid kan managen. Een aantal pijlers liggen aan dit concept ten grondslag, waaronder regie over eigen gezondheid, zelfredzaamheid en preventie. De centrale onderdelen van Quli zijn onder meer een contactlijst, waarmee contact gezocht kan worden met de sociale omgeving (vrienden, familie, zorgprofessionals) en een appstore.

In de appstore zitten zorginhoudelijke apps. De meeste apps in de appstore zijn zelfredzaamheid apps die beschrijven wie de cliënt is, wat hij voelt en wat hij vindt. Een dagboek, agenda, moodbox, digitaalportfolio en een persoonlijk gezondheidsdossier kan worden bijgehouden. Naast zelfredzaamheid apps bevat de appstore ook generieke apps, waaronder (video)chat, groepschat, beveiligde email, gamification en een marktplaats voor hulpvragen.

Daarnaast zijn er persoonlijke coaches beschikbaar als een medicatiecoach, openbaar vervoer coach, enz. Tot slot is er ruimte voor het Dr. Leo Kannerhuis, maar ook andere zorginstellingen,  om eHealth-apps toe te voegen en koppelingen met EPD’s/ECD’s te maken.

Resultaat

Het Dr. Leo Kannerhuis heeft door de implementatie van QULI een blended eHealth-omgeving, waarmee met minder zorgprofessionals meer zorgproductie kan worden geleverd. Daarbij kunnen de cliënten en hun sociale netwerk inzicht verkrijgen in en kunnen ze met elkaar communiceren over de gezondheidstoestand van de cliënt.

Het QULI-platform is per medio juni 2013 beschikbaar voor alle zorgbehoevenden in Nederland.