Rob Sanders Marktdirecteur Zorg +31(0)655840072

GGZ Friesland

ZorgKompas

De roep om meer transparantie, openheid en kwaliteit in de zorg neemt toe. Zowel de overheid als patiënten- en cliëntenorganisaties willen betere zorg tegen lagere kosten. Dit dwingt zorginstellingen om resultaatgericht te sturen. GGZ Friesland heeft door de inzet van ZorgKompas een effectief instrument om te sturen op onder meer de zorgproductie en de daarbij in te zetten mensen en middelen.

GGZ Friesland Contact Neem contact op met Rob Sanders

Klant

GGZ Friesland is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. Met 2100 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers behoort GGZ Friesland tot de grootste werkgevers in deze provincie. Het is tevens een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Per jaar maken meer dan 23.000 mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen gebruik van de zorg- en dienstverlening van deze organisatie. GGZ Friesland werkt sinds 2003 met het Ordina ZorgKompas.

Klantvraag

Beleidsmakers in de zorg baseren hun beslissingen niet alleen op de financiële prestaties van hun organisatie maar ook op zorginhoudelijke aspecten. Daarom heeft GGZ Friesland behoefte aan een systeem dat tegemoet komt aan de brede informatiebehoefte van haar beleidsmakers. Een systeem dat gegevens uit
verschillende informatiesystemen kan verzamelen en vergelijken. Op basis van deze gegevens kan de klant toegankelijke en overzichtelijke rapportages samenstellen voor bestuurders en management.

Oplossing

Ordina ZorgKompas is een resultaatgerichte managementinformatie-oplossing die GGZ Friesland in staat stelt de organisatie efficiënt te besturen. Het systeem verzamelt data vanuit de verschillende  informatiesystemen in een datawarehouse, en genereert op die basis toegankelijke en overzichtelijke managementrapportages. Zo zijn de resultaten van de bedrijfsvoering en de zorgverlening altijd eenduidig en tijdig beschikbaar.

Het grote voordeel van Ordina ZorgKompas is dat het systeem de koppeling maakt tussen de verschillende informatiesystemen waar GGZ Friesland mee werkt. Andere voordelen op een rijtje:

 • de informatie komt nu sneller naar boven dan met de losse systemen mogelijk was;
 • het helpt bestuurders en managers sneller en adequater te sturen omdat zij in een oogopslag
  zien hoe de organisatie(onderdeel) ervoor staat;
 • het biedt meer mogelijkheden tegen lagere kosten, dankzij de standaardmodules;
 • het is klaar voor de toekomst omdat het voortdurend wordt verbeterd en uitgebreid;
 • gegevens uit verschillende bronsystemen, over bijvoorbeeld formatie en zorgproductie, worden gecombineerd en als geïntegreerde stuurinformatie gepresenteerd;
 • de kwaliteit, tijdigheid, oorsprong en volledigheid van alle gegevens wordt bewaakt;
 • de historie van gegevens blijft bewaard, zodat het mogelijk wordt om vergelijkingen in de tijd te maken en trends te herkennen;
 • rapportages en analyses maken wordt eenvoudig. Voortaan maken materiedeskundigen (zoals controllers) zelf hun eigen rapportages en analyses en hoeven zij de afdeling automatisering hier niet voor in te schakelen;
 • dankzij de schaalbaarheid en flexibiliteit van ZorgKompas kunnen organisaties te allen tijden inspringen op nieuwe informatiebehoeftes.

Resultaat

Managers en bestuurders krijgen de meest relevante informatie overzichtelijk gepresenteerd. Ze zien in een oogopslag de geaggregeerde indicatoren over de prestaties van de hele organisatie. Bij GGZ Friesland wordt gewerkt aan een dashboard waarbij klikken op de indicatoren volstaat om toegang te krijgen tot de achterliggende gedetailleerde informatie. Zo is met een paar muisklikken te achterhalen welke bijdrage een afdeling of kostenplaats exact heeft geleverd. GGZ Friesland gebruikte Ordina ZorgKompas in eerste instatie vooral om informatie boven water te halen over de personeelsformatie, budgetten, ziekteverzuim en andere kwantitatieve gegevens. In de nabije toekomst wil GGZ Friesland het systeem ook gaan gebruiken om
de meer kwalitatieve informatie te ontsluiten. Ordina ZorgKompas bevat ook een kostprijswijzer. Hiermee kan GGZ Friesland per specifiek zorgproduct aangeven wat de zorg- en dienstverlening gekost heeft en welke medewerker voor welk deel van die kosten verantwoordelijk is.

Aanpak

In ZorgKompas heeft Ordina haar ervaring en kennis van de sector vertaald in een solide oplossing, opgebouwd uit intelligente bouwstenen. De verschillende modules zijn snel te combineren tot een managementinformatieoplossing op maat. Indien gewenst, verzorgen de professionals van Ordina alle stappen, waarin zo’n oplossing tot stand komt, van haalbaarheidsstudie tot beheer.