Rob Sanders Marktdirecteur Zorg +31(0)655840072

Stichting Dichterbij

Innovatieve samenwerking

Stichting Dichterbij wil voorwaarden scheppen waardoor mensen met een verstandelijke beperking – ongeacht de mate ervan – zin kunnen geven aan het leven en mede hierdoor ook zin hébben in het leven. Dichterbij gaat hierbij uit van het leven dat elke individuele cliënt wil leiden; de cliënt heeft de regie over zijn leven. Met haar dienstverlening wil Dichterbij de belemmerende werking van een beperking verminderen of zelfs ongedaan maken. Ook spant Dichterbij zich in om iedereen de betekenis en de meerwaarde van hun deelname aan de samenleving te laten zien.

Stichting Dichterbij Contact Neem contact op met Rob Sanders

Klant

Stichting Dichterbij ondersteunt zo’n vijfduizend mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken en welzijn. Dit doen ze in zeven regio’s en met twee gespecialiseerde onderdelen: KLEUR, voor kinder- en jeugdzorg in het hele werkgebied van Dichterbij; en STEVIG, voor specialistische zorg in de provincies Brabant en Limburg en het zuiden van Gelderland.

Klantvraag

Dichterbij beschouwt ICT als een belangrijke aanjager van innovatie en een middel om de strategie te kunnen implementeren. Ordina heeft voor de komende vijf tot zeven jaar samen met onderaannemer InterAccess een overeenkomst gesloten om de basisvoorzieningen te moderniseren en te beheren. Het gaat om infrastructuur, servers en werkplekken die op niveau worden gebracht. Het inzetten van ICT is een voorwaarde om vernieuwing en innovatieve concepten door te voeren die de strategie van Dichterbij ondersteunen.

Innovatie in de zorg is een thema dat Ordina ondersteunt met oplossingen en concepten, zoals het portaal Quality of Live (QULI), dat veel van onze innovatiethema’s bundelt: social media, mobile, big data en kennis van de zorg. Bijzonder is dat Ordina en Dichterbij de samenwerking op een vernieuwende manier aangaan. We willen een charter ondertekenen waarbij Ordina zich committeert aan de bijdrage die ICT over vijf jaar heeft geleverd aan de doelstellingen van Dichterbij.

Oplossing

Met de combinatie Ordina/Inter Acces kiest Dichterbij voor betrouwbare en ervaren kennispartners met een strategische focus op de zorgmarkt. Beide bedrijven zijn al dertig jaar actief op de Nederlandse markt, hebben ‘verbinden’ hoog in het vaandel staan en vullen elkaar goed aan in hun dienstenaanbod. Hiermee krijgt Dichterbij met Ordina een Service Integrator met behoud van flexibiliteit, een bewezen hostingpartner en een partij die in staat is te inspireren met veel technische en functionele expertise van zorgbusinessdomeinen en applicaties. Inter Access voegt daar haar brede kennis en ervaring aan toe als bewezen werkplekspecialist (ZorgWerkplek 2.0) aan.

Resultaat

Na afronding van de implementatie zijn de 5.000 medewerkers van Dichterbij in staat om plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk hun werk zo optimaal mogelijk te organiseren. Of het nu gaat om veilige toegang tot cliëntinformatie, online samenwerking in de zorgketen, actieve kennisdeling of multimediacommunicatie met de omgeving. Het uiteindelijk doel blijft: uitstekende zorg voor de cliënten van Dichterbij.

Aanpak

De eerste stap naar een nieuwe innovatieve ICT-omgeving is de implementatie van een geïntegreerde werkplekoplossing. Deze speelt volledig in op het ambulante karakter van de gezondheidszorg van Dichterbij onder de noemer ‘WerkPlek 2.0’. Hiermee verkrijgt Dichterbij een technische, schaalbare, laagdrempelige en veilige werkplek- en hostingoplossing. De medewerkers van Dichterbij kunnen zo op elk moment, op elke plaats en met elk apparaat op een veilige manier toegang te krijgen tot hun informatie en daarmee hun cliënten centraal stellen.

Marco Arts, manager ICT van Dichterbij, over deze keuze: “ICT is geen doel maar een middel om onze medewerkers te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Of dit nu op kantoor, in een woning of op locatie is, het dient gewoon als water uit de kraan beschikbaar te zijn. WerkPlek 2.0 is de werkplekoplossing, waarmee Dichterbij een inhaalslag maakt in gevraagde functionaliteit én dienstverlening. Daar blijft het niet bij. Met Ordina en Inter Access als partners zetten we een stevig platform neer waarop we blijven innoveren!”