ORDINA BLOGT

Innovatie als Competentie

Innovatie. De meeste organisaties zijn er ondertussen wel over uit dat het blijven innoveren van elementair belang is om onderscheidend te kunnen zijn en de klant te blijven prikkelen en bedienen. Hoe ze dat moeten doen is echter de vraag waar diezelfde organisaties vaak mee blijven zitten. Niet zelden leveren initiatieven op het gebied van innovatie te weinig rendement en sterven op zichzelf hoopvolle plannen een vroege dood.

 • Redactie
 • 14 april 2013

Vanuit de Central Michigan University hebben verschillende auteurs een aardig artikel geschreven wat ik online tegenkwam; “A Leadership Competency Model: Describing the Capacity to Lead.” Hierin worden binnen  verschillende domeinen vaardigheden benoemd die leiders moeten bezitten om te kunnen excelleren binnen dat domein. Eén van die beschreven domeinen is innovatie.

De core competencies die leiders moeten bezitten die willen excelleren op het gebied van innovatie zijn creativity,enterprisingintegrating perspectivesforecasting en managing change. In Nederlands ook wel creativiteit, ondernemerschap, integratie van perspectieven, lange termijn voorspelling /visie en change management genoemd. De auteurs maken de volgende opsomming van eigenschappen:

Creativiteit

 • Het genereren van ideeën: Verschillende wegen leiden naar Rome, verschillende aanpakken zijn belangrijk om een probleem goed op te kunnen lossen.
 • Kritisch denken: Dit is wat succes van mislukking onderscheidt. Het kunnen en durven benoemen van de sterktes en zwaktes van verschillende plannen.
 • Synthese/Reorganisatie: Reorganisatie en combineren van ogenschijnlijk tegengestelde informatie kan leiden tot een beter aanpak.
 • Creativiteit in het probleem oplossen: Out-of-the-box ideeën durven gebruiken om problemen op te lossen.

Ondernemerschap

 • Identificatie van problemen: Het kunnen benoemen van de juiste oorzaken van problemen en de dynamiek eronder kunnen begrijpen.
 • Het zoeken naar verbetering: Constant op zoek willen zijn naar verbetermogelijkheden in de organisatie.
 • Informatie vergaren: De juiste bronnen kunnen aanboren en hoofd- van bijzaken kunnen scheiden.
 • Onafhankelijk denken: Buiten kaders durven denken en tegen de algemene mening durven in te gaan. Je eigen visie bepalen.
 • Technological Savvy: Het begrijpen en gebruiken van innovatieve technologie om processen te verbeteren.

Integratie van perspectieven

 • Openstaan voor ideeën: Suggesties van anderen en nieuwe ideeën willen aanhoren en proberen.
 • Onderzoekend: Willen observeren, open-mindedness en eagerness om op de hoogte te willen zijn van de laatste ontwikkelingen.
 • Samenwerkend: Met anderen kunnen en willen werken om door synergie tot een creatieve oplossing te komen.
 • Niet-werkgerelateerde interesses: Een brede ontwikkeling kan zomaar tot een nieuwe aanpak van een situatie leiden.

Lange termijn voorspelling/visie

 • Waarneming van systemen: Het bewust zijn van de onderliggende systemen en processen en impact kunnen voorzien.
 • Evaluatie van lange termijn consequenties: Het kunnen overzien wat keuzen op lange termijn betekenen.
 • Visie: Een beeld hebben hoe de organisatie idealiter eruit ziet en daarnaar handelen.
 • Managing the future: Koers durven bepalen op basis van huidige en toekomstige ontwikkelingen en groeimogelijkheden, sterktes en zwaktes van de organisatie.

Change management

 • Gevoeligheid van verschillende situaties: Het kunnen beoordelen van verschillende krachten binnen en buiten de organisatie die een idee voor verandering kunnen versnellen of remmen.
 • Challenging the Status Quo: Tegen de traditionele opvattingen durven ingaan en de status quo willen uitdagen zal prestaties verhogen.
 • Intelligentie: Gecalculeerd risico’s durven nemen. Risico’s vermijden is makkelijker, risico’s nemen zonder de consequenties te (willen) overzien ook.
 • Versterken van verandering: Aanmoedigen van collega’s om met nieuwe ideeën te komen. Herkennen en belonen van diegenen die initiatief tonen. Verandering in de organisatie verankeren.

Leiders moeten creatief kunnen denken terwijl ze op basis van  gecalculeerde risico’s initiatief durven nemen. Echte leiders hebben een visie die de dagelijkse operatie overstijgt. Dit impliceert het onderzoeken en het integreren van diverse perspectieven en het erkennen van onverwachte kansen.

Wat voor leiders geldt, geldt voor de organisatie als geheel. Om in staat te zijn succesvol te kunnen innoveren moeten bedrijven niet alleen een duidelijke visie hebben. Het impliceert ook dat de juiste mensen aan boord zijn en de juiste randvoorwaarden gecreëerd worden.

Bovenstaand model kan daarvoor een handvat zijn. En dat vereist misschien behoorlijke veranderingen, maar zoals Darwin al ooit zei: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”