ORDINA BLOGT

IPMA erkent PMO

  • 2 december 2011
Projectmanagement

Ontwikkelingen in het vakgebied ‘projectmanagement' staan niet stil. Het vakgebied verdiept en verbreedt zich voortdurend. Als een gevolg daarvan is de aandacht van IPMA verbreed van projectmanagement naar programmamanagement, portfoliomanagement en projectsupport (PMO).

De behoefte aan een referentiemodel waarbij de diverse functies en bijbehorende competenties in onderlinge samenhang gepresenteerd worden, is daarmee manifest geworden. Niet alleen voor HR-managers, maar ook voor project- en programmamanagers en hoofden PMO.

Bij de eerste druk van dit boek ging de aandacht uit naar de reguliere functies in het vakgebied projectmanagement, zoals die in het ‘IPMA-4-level'-stelsel gehanteerd worden. Met de tweede druk van dit boek wordt recht gedaan aan de behoefte van PMO-professionals aan her- en erkenning van hun meerwaarde voor projecten, programma's en portfolio's.

Meer informatie over het boek "Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement en PMO" vind je hier: http://ipma-nl.nl/publicaties/boeken