ORDINA BLOGT

PMO de moeder binnen projectmanagement

  • Dave Jansen
  • 12 december 2011
Boze moeder

Wie herinnert zich niet zijn of haar moeder die je bestookte met vragen en opmerkingen (zeker toen je nog klein was) zoals: Ruim je kamer op!, Eet je bord leeg!, Hoe laat ben je thuis?, Waar ga je heen? Als kind ervaar je dit als bemoeizuchtig en vooral vervelend.

Ook het Project Management Office stelt vele vragen. Enkele voorbeelden van vragen waar projectmanagers mee bestookt worden: Wanneer lever je de documentatie aan voor de stuurgroep? Hoe laat kan ik ze verwachten?, Is de financiële administratie al gecheckt? Heb je al rekening gehouden met…? Projectmanagers zouden het PMO ook als bemoeizuchtig kunnen ervaren. Enkelen doen dat ook!? Zelf heb ik ooit de opmerking: “PMO; Project Management Obstructie” ontvangen.

Een moeder probeert haar kind te sturen of beter gezegd op te voeden. Een onderdeel daarvan is het bijbrengen van normen en waarden. De kanonnades aan vragen zijn bedoeld om informatie te vergaren, dit omdat kinderen simpelweg niet weten dat ze dergelijke informatie moeten delen of dat juist doelbewust niet doen. De informatiebehoefte van een moeder bestaat omdat zij deze informatie gebruikt om beslissingen te nemen en/ of haar kind de juiste richting te wijzen.

Het PMO probeert door het stellen van vragen een status update te krijgen, dit om te kijken of projecten volgens plan verlopen, project managers er aan herinneren dat er belangrijke zaken zijn waar naar gekeken moet worden, of om projectmanagers scherp te houden.

Er zijn dus wel degelijk overeenkomsten tussen een zorgzame moeder en het project management office. Beiden proberen te sturen, altijd het belangrijkste in acht te nemen; dat het project tot een goed einde komt, of in geval van een kind dat het tot een volwassene lijdt met normen en waarden welke hem of haar in staat stellen goed te functioneren in de maatschappij.

In beide gevallen worden de vragen als controlerend en soms zelfs vervelend ervaren. Ondanks de mogelijk negatieve perceptie van het kind of de projectmanager is de insteek in beide voorbeelden hetzelfde. Namelijk informatie vergaren en daarmee sturing geven!

Over de auteur:

Dave Jansen

Geïnteresseerd in het online landschap van SEO tot Social en Web CMS. Schrijvend over zijn ervaringen, interesses of ontwikkelingen in de digitale wereld.