ORDINA BLOGT

Ordina organiseert thema-avond over PMO

  • Frank Oeben
  • 3 november 2011

Ieder kwartaal wordt er binnen Ordina een zogenoemde PMC-avond gehouden. Tijdens deze meetings komen de leden van de Projectmanagement Community (PMC) samen om kennis op te doen en te delen op het gebied van projectmanagement. De ~350 PMC-leden zijn bij Ordina werkzaam in of rond het vakgebied projectmanagement. Op donderdag 3 november staat het thema “PMO” centraal.

Er staan drie sprekers op het programma. Ordina’s eigen boegbeeld, IPMA-bestuurlid en programmadirecteur Paul Hesselman trapt af met een introductie van PMO vanuit IPMA-optiek. Gastspreker Bert Hedeman (auteur, spreker, trainer) neemt het stokje over en deelt zijn beelden over de rol van de PMO-er en de implementatie van een PMO. Ook het integraal referentiemodel PMO-competenties, waar beide heren aan bijgedragen hebben, zal aan bod komen. Tot slot zal ondergetekende de visie van Ordina op PMO toelichten en de aanwezigen meenemen in de toegevoegde waarde van Ordina’s propositie voor klanten, maar zeker ook voor de PMC-leden.

Het belooft een interessante avond te worden waar, volgens het PMC-recept, zowel de kennis van de leden gedeeld wordt, als aangevuld door externe experts.

Op korte termijn zullen we gaan bekijken of we een dergelijke avond ook kunnen organiseren voor externe geïnteresseerden.


Groeten,
Frank

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.