ORDINA BLOGT

Wat kan PMO voor Global Sourcing betekenen of andersom

  • Nienke Schuttelaar
  • 25 november 2011
Global sourcing

Afgelopen week heeft de Ordina PMO-unit een presentatie over ‘Global Sourcing’ gehad van Jean-Paul van Wieringhen Borski (Manager Global Sourcing Ordina). Een interessant onderwerp en een groeiende markt. Gedurende de presentatie werd het een en ander verteld over Ordina en Global Sourcing en over cultuurverschillen die je kan tegenkomen tijdens het internationaal zaken doen (gericht op India).

Global sourcing is het uitbesteden van bepaalde opdrachten naar andere landen, hetzij offshore (intercontinentaal) of nearshore (binnen Europa). Het belangrijkste motief voor Global Sourcing is kostenbesparing. Indiase partners rekenen zo’n €15 tot €28 per uur en Oost-Europese partners rekenen zo’n €30 tot €35 per uur, waar wij Nederlanders €80 tot €120 rekenen. De belangrijkste vereisten daarentegen om Global Sourcing uitvoerbaar te maken is het hebben van klant- en domeinkennis, het spreken van dezelfde taal en kennis hebben van de cultuur.

Ordina doet voornamelijk zaken met India (Offshore) en met Servië en Roemenië (Nearshore). Ordina heeft wel een paar randvoorwaarden voor het aan Global Sourcing begint: de opdracht moet minimaal 6 maanden zijn, de teamgrootte is min. 10FTE, rolling forecast per kwartaal en een service window volgens de Nederlandse werktijden. Dit geldt echter alleen voor Offshoring naar India toe, nearshore is al eerder aantrekkelijk (denk 5-6 FTE, 2-3 maanden).

Dit voornamelijk daar onze nearshore partijen zich aanpassen aan onze way of working en cultuutmatch. Indiase partijen werken met eigen methodieken wat het moeilijker maakt om kleine projecten uit te besteden. Daarbij komt dat onze nearshore partijen klein en agile zijn (300 FTE) terwijl de Indiase spelers erg groot zijn met formele processen (> 100.000 FTE).

Bij Global Sourcing moet er rekening gehouden worden, zoals eerder vermeld, met de cultuur van het betreffende land. Cultuur is af te meten aan de 5 dimensies van Hofstede. Even een voorbeeld; waar men in Oost-Europa en India een hoge machtsafstand kent is deze in Nederland heel laag. Wat dus betekent dat je daar goed moet weten met wie je spreekt (welke functie bekleedt deze persoon) zodat je weet hoe je jezelf dient op te stellen tegenover deze persoon en wat je wel of niet vertelt.

Tijdens de presentatie werden vooral veel verschillen duidelijk tussen India en Nederland. Even een paar wist je datjes. Wist je dat…

  • … in het Westen de managementstijlen vooral gericht zijn op regelgeving, rapportages, ‘fast money’ en korte termijn, in tegenstelling staat met het Oosten waar de managementstijlen vooral gericht zijn op strategiebepaling, corporate governance, omgeving en strategisch HRM.
  • … in India het visitekaartje als heel erg belangrijk gevonden wordt en dat je die niet zomaar in de zak kan stoppen maar eerst even goed moet bestuderen.
  • … je in India eerst heel lang over ‘koetjes en kalfjes’ moet praten voor je to the point komt.
  • … de partners in India goed zijn in het geven van complimenten en wij daar in Nederland nog wat van kunnen leren?

Nu rest er nog één belangrijke vraag. Wat kan PMO voor Global Sourcing betekenen of andersom?

Na wat research ben ik erachter gekomen dat de twee units zeker wat voor elkaar kunnen betekenen. Binnen een aantal bedrijven bestaat er zelfs een Global Sourcing PMO. Er wordt namelijk gezegd dat als er sprake is van Global Sourcing dat het nodig is om een PMO te hebben. Dit om te verzekeren dat de goede methoden, templates en tools beschikbaar moeten zijn en dat er op gecontroleerd moet worden dat deze effectief toegepast worden. De taken van een PMO-er in Global Sourcing volgens Wipro (Indiase speler) zijn het ontwikkelen van tools en templates zodat bepaalde factoren geanalyseerd kunnen worden en beslissingen genomen kunnen worden, dat de PMO-er de planning fase managet, dat er checklisten gemaakt worden op basis van ervaring en dat er overzicht is op activiteiten.