ORDINA BLOGT

Kwaliteit

  • 10 oktober 2011
Focus op kwaliteit

Kwaliteit is binnen projecten vaak lastig te definiëren. Binnen de PRINCE2 methodiek wordt kwaliteit gedefinieerd als het geheel van intrinsieke en toegedichte kenmerken en eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem dat bijdraagt aan het vermogen om aan bepaalde verwachtingen te voldoen die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven zijn.

Belangrijk is dat het project producten oplevert die voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen van de klant en daarmee de gewenste baten kunnen worden gerealiseerd.

PRINCE2 besteedt veel aandacht aan productkwaliteit. Bij aanvang van een project wordt een productbreakdownstructure gemaakt en van alle producten wordt een productbeschrijving gemaakt inclusief kwaliteitscriteria en de methode om de kwaliteit te toetsen. Dit maakt onderdeel uit van het Project Initiation Document (PID). Hiermee is het aspect kwaliteit bij aanvang van het project duidelijk gedefinieerd en zijn de kwaliteitstoetsende maatregelen direct al vastgelegd.

Kwaliteit is in veel projecten het ondergeschoven kindje. Mensen hebben nu eenmaal een beter beeld van tijd en geld dan een vaag begrip als kwaliteit. In de hectiek van alle dag wordt de focus vaak gelegd op de planning en het budget van het project. Een project is ten einde als alle op te leveren producten af zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat ze voldoen aan de eisen van de klant. De baten van een project zijn vaak pas te meten lange tijd na het afsluiten van het project.

Om kwaliteit niet onder te laten sneeuwen is het belangrijk dat je naast een het kwaliteitsmanagement een goed systeem ontwikkeld waarin kwaliteit getoetst kan worden. Welke acceptatiecriteria zijn er, hoe uitgebreid zijn de productbeschrijvingen en hoe wordt de kwaliteit gedocumenteerd?

Het belangrijkste zijn echter de mensen die de expertise hebben om kwaliteit te kunnen beoordelen. Goed en gekwalificeerd personeel van zowel de klant als de extern aangetrokken projectmanagers en PMO-ers moeten er voor zorgen dat kwaliteit altijd gewaarborgd wordt. Ten alle tijden moeten de betrokken partijen de kwaliteit in de gaten houden. Dit behaal je niet alleen met het bijhouden van templates en het afvinken van opgeleverde producten, maar ook door mensen aan te trekken die voldoende affiniteit hebben met projectmanagement en kwaliteitsbeoordeling. Kwaliteit gaat dus niet alleen om de kwaliteit van producten.

Evenwicht tussen enerzijds technische kwaliteit van producten en anderzijds menselijke kwaliteit is de crux.

Interessant artikel over kwaliteit op ZBC.nu

http://zbc.nu/ict/kwaliteitsmanagement-ict/prince2-minus-kwaliteit-is-pino/