ORDINA BLOGT

Ordina organiseert eerste Ordina PMO Ronde Tafel

  • Frank Oeben
  • 4 oktober 2011

De afgelopen jaren zijn projectmatig werken, kostenbewustzijn en compliance een steeds belangrijkere positie gaan innemen in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties. Er wordt steeds beter gekeken of dat wat gedaan wordt, ook wel het juiste is. Snel kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt is essentieel. U moet actief anticiperen op de vraag van uw klant. Daarvoor is een efficiënte en effectieve projectorganisatie nodig. Ordina kan haar klanten ondersteunen bij het verder professionaliseren van haar Projectmanagement Office (PMO). Het resultaat hiervan zal zijn dat Projectmanagers beter worden ondersteund zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk managen van de projecten. Door het optimaliseren van de informatievoorziening uit de projecten bent u beter in staat snel besluiten te nemen en kunt u actief bijsturen op de resultaten van uw projecten.

Ridders van de ronde tafel

Ordina ziet haar klanten in toenemende mate nadenken over het inrichten of professionaliseren van een PMO. Het sluitend krijgen van de onderliggende business case is echter geen sinecure. Ordina PMO brengt daarom een tiental PMO Managers uit haar klantenkring bij elkaar om van gedachten te wisselen over het thema ´De business case van PMO´.  De tafelgasten zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren, geven leiding aan verschillende typen PMO, in verschillende stadia van volwassenheid.

Tijdens deze Ronde Tafel staan drie vragen centraal:

  • Hoe maak ik een sluitende business case voor PMO?
  • Hoe meet ik die toegevoegde waarde?
  • Hoe implementeer ik PMO?

De deelnemers zullen op interactieve wijze aan de slag gaan met deze vragen en hun visie en ervaringen met elkaar delen. Voorafgaand aan het interactieve gedeelte zal PMO-kenner Bert Hedeman zijn gedachten en ideeën aan de gasten presenteren.

De Ordina PMO Ronde Tafel vindt plaats op 10 november, in de Amsterdam ArenA. Helaas zijn er voor dit evenement geen plaatsen meer vrij. Wilt u op de hoogte gehouden worden van toekomstige evenementen rondom het thema PMO, of in contact treden met de PMO Consultants van Ordina, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.