ORDINA BLOGT

Templates

  • 27 september 2011
Informatiemanagement

Binnen de Prince2 methodiek wordt vaak gesproken over templates die je kunnen helpen de uiteindelijke producten te realiseren. De templates hebben tot doel om een projectmanager op weg te helpen bij het maken van documenten ter ondersteuning van het project.

Iedereen die Prince 2 als projectmanagement methodiek gebruikt, kan de templates gebruiken bij het realiseren van zijn project. De templates zijn bruikbaar in de verschillende processen van een project zoals Prince 2 deze onderscheidt. Vaak worden deze templates dagelijks of wekelijks ge-update door een Projectmanagement Officer. De Projectmanager kan ze op zijn beurt weer gebruiken bij zijn rapportages naar het hoger management zoals Highlights of Issue rapportages.

Ordina Templates

Bij Ordina onderscheiden we een groot aantal templates die tijdens een programma of project gebruikt kunnen worden. De templates worden vaak in Excel of Word opgemaakt en worden aangepast aan de wensen van de klant. Wanneer de klant zelf al met templates werkt voor het bijhouden van een project wordt er gekeken of er verbeteringen of aanpassingen gemaakt kunnen worden.


Templates waar je aan kan denken zijn:

  • Issueregister
  • Kwaliteitsregister
  • Leerpuntenrapport
  • Project Healthcheck
  • Management Informatie register
  • en vele andere op Prince2 gebaseerde templates