ORDINA BLOGT

Agile en PMO, onmogelijk of randvoorwaardelijk?

Even wat kreten: Dynamisch, snel, zonder plan, aanpassen aan verandering, persoonlijk, gebruikerswensen, kortcyclisch.

  • Frank Oeben
  • 16 april 2012

En dan een ander rijtje: Inzicht, focus, voorspelbaarheid, standaarden, procedures, portfolioblik, planning, budget, ETC's.
Hoe zijn deze twee werelden te verenigen?
Het eerste rijtje gaat over Agile softwaredevelopment, het tweede over PMO. Al een tijdje vraag ik me af of het toepassen van PMO wel geschikt is in omgevingen waar volgens de Agile methode wordt gewerkt.

Wikipedia geeft vier basisregels uit het Agile manifesto:
1. Personen en interacties, eerder dan processen en tools
2. Software die werkt, eerder dan lijvige documentatie
3. Samenwerking met de klant, eerder dan onderhandeling over het contract
4. Omgaan met verandering, eerder dan het volgen van een plan
 
Voor PMO is nog geen Wikipedia-pagina (wie gaat deze eens maken?). Maar processen, tools, documentatie, contracten en plannen zullen er zeker op horen.
 
Ik ben er nog niet uit. Aan de ene kant is Agile een beetje een modewoord en zijn er nog weinig organisaties die ècht Agile werken, aan de andere kant kan je dat ook over PMO zeggen. Ook als je agile werkt heb je een budget, een planning, afhankelijkheden, et cetera. En omdat er minder structuur is, is juiste informatievoorziening misschien juist nog wel veel belangrijker. Collega Nanne schreef zijn laatste blog al de dunne lijn tussen keurslijf en flexibiliteit.
Is PMO juist randvoorwaardelijk voor het succes in Agile ontwikkelomgevingen? Zou ook nog kunnen. Hoe langer deze post wordt, hoe meer ik tussen de twee gedachten hink. Is ook agile...
Ik ga eens navraag doen bij wat experts. Ik kom er nog op terug. Mocht je in de tussentijd een mening hebben hierover, hoor ik het graag.
 
Groeten,
 
Frank
 

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.