ORDINA BLOGT

De uitdagingen van 'mobile': BYOD

Er was eens… een tijd dat apps gadgets waren. Puur voor de fun. Sinds kort nemen we apps echt serieus. Het thema ‘mobile’ lijkt organisaties zelfs nog wat te overvallen.

  • Arnoud van der Reest
  • 9 april 2012

De vraag of een organisatie er iets mee moet, wordt niet door de organisatie maar door de klant beantwoord. Met simpelweg: ja.
 
Mobile lijkt organisaties echter nog te veel te overkomen. Is dat erg? Traditioneel gezien willen organisaties controle uitoefenen. De vraag is of dat nog steeds realistisch en zelfs wenselijk is. Want wat wil je als organisatie eigenlijk controleren? Gaat het om data, om meningen, om persoonsgegevens? En waarom wil je dat dan controleren? Die discussie speelt zowel intern als extern. De consument is immers ook werknemer. De verwachtingen van werknemers richting hun werkgever op het gebied van mobile nemen ook toe. In dat opzicht is de werknemer net zo goed een klant van de organisatie.

In de jaren zestig en zeventig ontstond in Australië en Nieuw-Zeeland het fenomeen Bring Your Own. Dat was geënt op drank (je neemt dus je eigen fles wijn mee naar een restaurant), maar het concept is al in verschillende variaties verschenen. Zo ook Bring Your Own Device (BYOD). Werknemers weigeren steeds vaker te werken met de devices die organisaties aanbieden en gebruiken liever hun eigen laptop of smartphone. Het is dan aan de organisatie om dit technisch mogelijk te maken.
 
Uit onderzoek van Cisco blijkt dat 85% van de Nederlandse werknemers een privé device gebruikt voor werkdoeleinden. Ook bleek uit dit onderzoek dat volgens ongeveer de helft van de Nederlandse werknemers hun werkgevers het niet toestaan om deze privé devices te gebruiken om via het bedrijfsnetwerk data te benaderen, aldus Computable
BYOD roept allerlei vragen op: Wat mag je als organisatie doen met privé toestellen? Wat is er juridisch mogelijk? Van wie is de data op het device? Allemaal vragen waar je als werkgever een antwoord op moet kunnen geven. Is er in jouw organisatie al een strategie ontwikkeld om met externe devices om te gaan? Wat zijn bij jullie de richtlijnen?

Dit blog is een co-productie van Arnoud van der Reest en Kim Sterenborg.
Arnoud praat, Kim schrijft.