ORDINA BLOGT

JongOrdinezen debatteren bij Essent

Op vrijdag 23 maart vond het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Young Professionals plaats op het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch.

  • David van Dis
  • 5 april 2012
 Er deden teams mee van onder andere Deloitte, Achmea, SNS Reaal, 2 Young Professionals (?) van D66 Amsterdam en natuurlijk Essent zelf. Ordina was vertegenwoordigd met 3 man: David van Dis (M&C PMO), Christiaan van der Meer (OOS) en Tim de Roode (OOS). David vormde met iemand van Essent een team.

De teams volgden eerst een masterclass van Gijs Weenink, die namens de vooraanstaande debatorganisatie De Debatacademie trainingen verzorgd aan politiek en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Het was een erg leerzame dag. Wij kregen de maandag voorafgaand het toernooi 4 stellingen door om ons op voor te bereiden als voor- en tegenstander. Drie stellingen waren bedoeld voor de voorrondes en er was 1 finalestelling. Stellingen waren:

  • Elke organisatie in Nederland moet medewerkers ruimte bieden om 4 dagen per jaar (onder werktijd) vrijwilligerswerk te doen
  • We moeten de Olympische Spelen naar Nederland halen
  • Bedrijven moeten medewerkers zo veel mogelijk stimuleren om thuis te werken
  • Er moet een verplicht quotum komen om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen

Op de dag zelf, na de masterclass en diner, kregen wij het programma door en daarop stond ook aangegeven welke posities wij bij deze stellingen in moesten nemen. Op dat moment kun je dan nog even de tactiek doorspreken en na een korte voorbereiding begon het toernooi. Erg leuk om te pleiten voor iets waar je persoonlijk misschien helemaal niet mee eens bent. Als voorstander moet je duidelijk de regels van het beleidsdebatteren volgen, dus duidelijk aangeven dat er een probleem is dat inherent is aan het huidige beleid. Dan moet je komen met een plan en bewijzen dat het uitvoerbaar en doeltreffend is en dat onderbouwen met argumenten. Aan de tegenstander is het dan de taak om hier twijfel over te veroorzaken en de jury daarvan te overtuigen. Bij het toernooi waren in elke ronde drie beurten: twee van 3 minuten en een slotronde van 1 minuut. Na elke ronde werd er feedback gegeven op de debatten, maar de uitslag werd geheim gehouden.

Het was wel een hele uitdaging om in de korte tijd die we hadden tijdens de rondes om alle geleerde technieken toe te passen, goed bij te houden wat de opponenten zeiden, te bedenken hoe je daarop zou reageren en tegelijkertijd een goede strategie toe te passen. Uiteindelijk eindigden de teams van Ordina op een eervolle gedeelde 13e plek. (hoeveel teams er mee deden doet even niet ter zake…). Met deze uitslag gingen de Ordinezen tevreden naar huis, na een leuke en leerzame avond gehad te hebben. Volgend jaar maar weer een kans wagen, met de ervaring van dit jaar erbij lukt het dan misschien om meervoudig winnaar D66 Amsterdam te verslaan!

 

Over de auteur:

David van Dis

David van Dis, ambitieuze PMO-professional en niet te beroerd om zijn observaties op het gebied van werk, PMO of gewoon het leven met de wereld te delen. Vanuit zijn kennis en ervaring blogt hij over de hoogtes en diepten van de jungle die PMO heet.