ORDINA BLOGT

De patiënt als regisseur: Verantwoordelijkheid van de burger

Mijn persoonlijk gezondheidsdossier is een nuttig instrument. Daar ben ik weer op pijnlijke manier achter gekomen. Ik heb namelijk een knobbel in mijn nek ontdekt. Ik schrok enorm en ben gelijk naar de huisarts gegaan. Mijn huisarts verwees mij door en één dag later zat ik al bij de internist. De informatie uit mijn persoonlijk gezondheidsdossier hielp me om alle betrokkenen snel te informeren. Daarom kon ik een dag later al terecht voor een echo en een punctie. Nu wordt het afwachten op de uitslag. Er komt weer een moeilijke week aan, net zoals negen jaar geleden. Toch voelt het anders dan negen jaar geleden. Ik heb veel meer grip. De machteloosheid is veel minder.

  • Dirk Jan van der Pol
  • 29 mei 2013

Vanwege de bult in mijn nek ben ik regelmatig in het ziekenhuis geweest. Wat mij daar elke keer opvalt, is dat veel mensen daar heel passief zitten. Dit heb ik al veel vaker gezien maar elke keer verbaast het me weer. Het vreemde is dat iedereen altijd zegt dat gezondheid het belangrijkste is. Toch acteren de meeste mensen daar niet naar. Ze wachten af, accepteren dat ze soms lang moeten wachten op een nieuwe afspraak en komen nauwelijks voor zichzelf op.

Dit fenomeen zal moeten veranderen. Burgers moeten zich veel verantwoordelijker gaan opstellen voor hun eigen zorg. Dit is nodig om een rol spelen in het zorgproces. Hulpmiddelen zoals een persoonlijk gezondheidsdossier zijn alleen van nut als de burger ook een actievere rol inneemt in het zorgproces. Het bijhouden van een persoonlijk gezondheidsdossier en het voeren van regie over de eigen gezondheid kost namelijk tijd en inspanning. Zelfs in een situatie waarbij alle zorgsystemen op elkaar zijn afgestemd en informatie geautomatiseerd in een persoonlijk gezondheidsdossier terecht komt, kost het de burger tijd. Je moet namelijk de informatie in het persoonlijk gezondheidsdossier kennen, zodat de juiste informatie gedeeld kan worden. Dit betekent niet dat een burger alle zorginhoud moet kennen, maar het betekent wel dat de burger moet weten waar de informatie staat, zodat deze informatie op het juiste moment gedeeld kan worden. Dit alles kost tijd, maar we moeten ons realiseren dat dit belangrijke tijd is. Deze tijd zorgt er namelijk voor dat je meer grip hebt op je eigen gezondheid, dat het zorgproces beter op je eigen persoon is afgestemd en dat je minder machteloos bent.

Daarom roep ik iedereen bij deze op om verantwoordelijkheid te nemen over zijn eigen zorg. Dit kan heel klein beginnen. Vraag de volgende keer dat je bij een (huis)arts komt, je dossier eens op. Lees dit dossier eens door en bespreek de zaken die je niet snapt met je arts. Mijn ervaring is dat dit helpt en dat je door het kennen van je eigen dossier veel meer kan bijdragen aan je eigen zorg.

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.