ORDINA BLOGT

Geslaagde BPUG-avond over PMO bij Ordina

"PMO: fundament onder de veranderende organisatie". Zo luidde de titel van de laatste BPUG-avond in 2012, afgelopen maandag.

  • Frank Oeben
  • 20 december 2012

Tijdens de avond, waarvoor de locatie en de catering werden verzorgd door Ordina, passeerden drie sprekers de revue. BPUG-bestuurslid Quintin Hessing trapte af met een welkomstwoord en enkele mededelingen vanuit de vereniging. De avond was opgebouwd uit drie onderdelen, gericht op het verleden, het heden en de toekomst van PMO. Vanuit een overview van de ontwikkelingen op het gebied van PMO tot nu toe door ondergetekende nam Ab van de Water van ASML het stokje over om een inkijkje te geven in de praktijk van het PMO van ASML. André Leeuwendal van PMObizz completeerde het drieluik met een presentatie van zijn visie op de veranderingen in organisaties, waarbij het aandeel projectmatige activiteiten in organisaties nog steeds groeit. Dit heeft grote gevolgen voor hoe organisaties functioneren, alsook voor de ontwikkeling van de medewerkers daarbinnen. En natuurlijk de rol die PMO kan spelen in deze veranderingen. Daarover schreef ik al eerder op dit blog.
 
De presentaties werden goed ontvangen en er werden diverse inhoudelijke discussies gevoerd met en tussen de aanwezige BPUG-leden. Ook tijdens de afsluitende borrel werd actief nagediscussieerd en genetwerkt.
 
Hieronder een foto-impressie van de avond. De presentaties van Frank en André zijn te vinden op de site van de BPUG. Een inhoudelijke toelichting van mijn eigen presentatie volgt in een volgende blogpost.

 

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.