ORDINA BLOGT

Is DevOps het nieuwe Agile?

Bent u nog druk met Agile implementeren? Wees u er dan van bewust dat de volgende trend er al weer aan komt.

  • Anko Tijman
  • 18 december 2012

DevOps maakt af wat Agile begonnen is: technologische en procesmatige integratie tussen ontwikkeling en beheer. Waar Agile zich focust op klant en IT-vernieuwing, wordt nu ook de laatste muur naar het  snel kunnen leveren van waardevolle software, definitief geslecht: die voor de beheerafdeling. Ik zal een tipje van de sluier rondom DevOps oplichten.

Bent u nog druk met Agile implementeren? Wees u er dan van bewust dat de volgende trend  er al weer aan komt. DevOps maakt af wat Agile begonnen is: technologische en procesmatige integratie tussen ontwikkeling en beheer. Waar Agile zich focust op klant en IT-vernieuwing, wordt nu ook de laatste muur naar het  snel kunnen leveren van waardevolle software, definitief geslecht: die voor de beheerafdeling. Ik zal een tipje van de sluier rondom DevOps oplichten.
 

Wat is DevOps precies?

Bij DevOps draait het dus om samenwerking tussen ontwikkeling en beheer. Daar komt de naam ook vandaan: Dev staat voor Development en Ops voor Operations. In DevOps zitten een tweetal kernprincipes in: Continuous Integration en Continuous Delivery. Onder Continuous Integration verstaan we snelle, geautomatiseerde deployments van de ene omgeving naar de andere. Dat kan de traditionele OTAP-straat zijn, maar ook het kortcyclisch verbinden van ‘zij-straten’ valt hier onder. Dit geeft de mogelijkheid om snel de kwaliteit van de nieuwe software te testen en te toetsen. Op zich wordt dit binnen Agile projecten ook vaak al gedaan om de afstand tussen ontwikkelaars en testers te verkleinen.
 
Continuous Delivery (CD) hanteert min of meer hetzelfde principe, alleen is er sprake van nog meer automatisering en nog minder afbakening van een release. Feitelijk is er een volledig geautomatiseerde gang naar productie, zonder menselijk ingrijpen. Alle stappen worden namelijk geautomatiseerd getest in een framework. CD stelt u in staat om zeer frequent in zeer kleine batches software op productie te releasen. Soms zelfs meerdere keren per dag. Die updates zijn zo klein dat de impact van een fout vaak nihil is. Dit wordt ‘geharnast’ door een uitgebreide set aan geautomatiseerde tests die de belangrijkste risico’s afvangen. Inmiddels hebben wij een team draaien bij een klant waarbij er in 20 minuten geïntegreerd, getest en gedeployed kan worden naar productie. En dat dus zonder grote risico’s!
 

Wat moet mijn organisatie met DevOps?

Het belangrijkste nieuws van DevOps is dat er geen belemmeringen meer zijn voor een snelle respons van IT op business wensen. Maak uw mensen, zowel vanuit de business, ontwikkeling als beheer, hierop attent. In een tijd waarin effectiviteit wordt gewaardeerd boven efficiency, worden paarse krokodillentranen niet getolereerd. Concreet betekent het dus investeren in verregaande automatisering, dus kritische toolselectie. Geen eilandjescultuur meer waarin teamperformance wordt geoptimaliseerd (een vervelend bij-effect van Agile werken!), maar een gezamenlijk doel en het operationaliseren van organisatieperformance. Er komt één keten van business wens naar deployment, waarin alle activiteiten in het teken staan van beheersbaar live gaan. Zoals een collega van mij gisteren zei: “Alles is beheer!”
 

Betekent dit ook anders werken?

Uw beheerafdeling werkt waarschijnlijk aan de hand van ITIL, ASL en BiSL. Uw ontwikkelteams werken volgens Agile-Scrum. Dat gaat dus botsen. Wie van de 2 gaat de methodenclash winnen? Wat mij betreft wint de derde hond: uw bedrijfsvoering. Laten zij maar aangeven wat waarde heeft: een nieuw stukje software of een incident, een nieuw project of een stel bugs, technisch onderhoud of een nieuwe tool. Vergeet het onderscheid tussen incidents en changes en laat de business beginnen met het prioriteren naar business waarde. Zet nu eindelijk de business aan het roer van uw IT-organisatie en zorg dat u dit zo goed, snel, en beheerst mogelijk faciliteert. Ik ben er van overtuigd dat het serieus implementeren van DevOps dit mogelijk maakt.

Over de auteur:

Anko Tijman

Anko Tijman is Thought Leader Agile bij Ordina. Vanuit die rol neemt hij het voortouw in inhoudelijke discussies over Agile, DevOps en Lean werken. Hij is sinds 2004 in dienst van Ordina. Hij is onder meer betrokken bij AgileOverheid, is Computable Expert en is trainer van de Agile-managementtraining Management3.0.