ORDINA BLOGT

PMO, is er een proof of concept?

Laatst heb ik een seminar bijgewoond van de Best Practice User Group (BPUG) die betrekking had op PMO.

  • Redactie
  • 24 december 2012

De drie sprekers bespraken onderwerpen die enorm interessant zijn – voor mij gloednieuw en dus met een mate van abstractie die voor mij nog te hoog gegrepen was. Des te meer reden om er met een frisse blik naar te kijken en vragen te stellen.
 
Het meest opvallende in mijn beleving was dat de heren het eens waren over het belang van een PMO in een organisatie en de rol die PMO gaat – of zou moeten – spelen in de toekomst. PMO’s worden steeds meer geïntegreerd in de lijnorganisatie en projectorganisatie en vormen een hulpgroep om projecten op te zetten en te structureren. Ook is het steeds vaker de schakel om een cyclus van informatievoorziening en sturing in (of tussen) programma’s te creëren. Een Project Management Officer wordt in veel organisaties een steeds meer volwassen rol, een persoon die sparringpartner is voor een projectmanager. Hem een spiegel voorhoudt, vermoed ik. Iets wat, lijkt mij, onmisbaar is in iedere gezonde organisatie.
 
Maar daar ligt voor mij wel dat wat het meest ingewikkelde is aan de rol van de PMO.

Vrijwel alle mensen die in de zaal zaten, deelden de mening van de heren sprekers. Een soort preaching to the choir, dus, zonder af te doen aan de waarheid van hun betoog. Maar wat is nou de werkelijke toegevoegde waarde van een PMO, en vooral; hoe verkoop je die? Vrijwel iedere organisatie ziet de waarde in van projectmatig werken en heeft de kennis in huis om projecten te leiden (of men koopt die kennis in). En bedrijven die een PMO hebben, snappen het namelijk al. Een PMO-er lijkt een natuurlijke persoon te zijn die met een bepaalde positief-kritische grondhouding naar zaken kijkt, vragen stelt, managementaandacht geeft en zo dingen laat groeien. Hij komt, doet iets, en dingen zijn beter als hij weg gaat. Een kwaliteit die in sterke mate afhankelijk is van soft skills als ik het goed begrijp, waarvan het lastig lijkt de werkelijke toegevoegde waarde aan te tonen – vooral financieel.
 
Ik ben redelijk overtuigd van het nut van een PMO in een organisatie, maar dit is meer een onderbuikgevoel. Ik blijf dus met een heleboel vragen zitten. Hoe bewijs je dat de aanwezigheid van een PMO financiële meerwaarde biedt? Hoe schrijf je een propositie voor een product waarvan niet bewezen lijkt dat het werkt, of in ieder geval niet aantoonbaar wat de return on investment is?
 
Deze post is geschreven door Martijn Wingens. Martijn is young professional bij Ordina PMO.