ORDINA BLOGT

Gebruikersacceptatietest - (GAT-test)

Een acceptatietest is een test om iets wel of niet te accepteren.

  • 10 februari 2012

Voor een van onze klanten ben ik betrokken bij een migratietraject (het oude systeem in het nieuwe systeem zetten).
 
De gebruikelijke tools die gehanteerd worden om een Resource Planning bij te houden voor 160 man, zullen in de toekomst in een op maat gemaakte gezamenlijke tool gezet worden. Hieruit kunnen Projectmanagers, PMO-ers, Resource Planners, Testers, Designer, Developers, enz. al hun projectinformatie uit een centraal punt halen. Nadat het systeem gebouwd was, moest het natuurlijk door de gebruikers getest worden. Gezien ik de Resourceplanners ondersteun, gingen wij als zijnde RM-ers alle stappen in het proces testen.

Doelen binnen een Gebruikersacceptatietest kunnen de volgende zijn:
 
- Is het systeem acceptabel?
 
- Is het beter dan het huidige systeem / product?

 
- Kan de gebruiker er zo mee aan de "slag"? Morgen?
 
- Doel is om vooraf te weten of de gebruiker er mee wil gaan werken en om te weten te komen welke problemen de gebruiker verwacht. Bijkomend voordeel is dat een gedeelte van de gebruikers al geschoold wordt in het gebruik en dat een eventuele trainingsbehoefte ingeschat kan worden.
 
- Doel van de acceptatietest is om tijdig te weten te komen of het systeem voor de gebruiker inclusief management en beheer, acceptabel is.

 
De grap was uiteindelijk dat het niet acceptabel was. Niets werkte, systeem liep vast en er was niet genoeg data ingevoerd om een echte test uit te voeren. In feite waren we de software zelf aan het testen en kon je dus niet spreken van een echte Gebruikerstest. We konden het namelijk nog niet gebruiken...dit resulteerde in het abrupt verlaten van de GAT-test. Even lekker de boel opjagen en iedereen weer scherp zetten.
 
Nu is het project verschoven, live-gang verzet, nieuwe issues worden opgelost en zijn de gebreken die aan het licht kwamen verholpen. Er is dus duidelijk naar ons geluisterd en er zijn aanpassingen gemaakt in de programmatuur. Eind goed al goed, maar het blijft belangrijk goed te kijken hoe een test wordt ingezet. Een GAT test is echt een test die uitgevoerd dient te worden door de gebruiker zelf, of door een afvaardiging van de gebruikers. Doel van de test is te bepalen of het product de gebruiker voldoende ondersteunt.