ORDINA BLOGT

Over groei, ontwikkeling en aandacht

Veel van de organisaties die wij spreken worstelen met de bemensing van hun PMO. Is PMO juist een plek om jong talent op te leiden voor een rol buiten het PMO?

  • Frank Oeben
  • 24 februari 2012

Is een PMO-er een junior projectmanager? Hoe behoud je een PMO-er voor je organisatie? Hoe blijft hij of zij tevreden?


Het is belangrijk de bemensing van PMO de juiste aandacht te geven. Het PMO kan medewerkers vanwege haar diversiteit en centrale positie veel bieden. Zowel om binnen het PMO te groeien, als om als opstap te dienen voor andere functies binnen de organisatie.
 

Binnen een PMO zijn diverse rollen te onderscheiden. Naast een taakverdeling op basis van de PMO services (de diensten die PMO levert), wordt er gekeken naar het kennis- en functieniveau van de medewerkers. Voor de rol van Projectmanagement Officer hanteert Ordina een groeimodel, opgebouwd vanuit drie niveaus van PMO-rollen en een doorgroei naar drie gespecialiseerde rollen.

Dit model wordt uitgebeeld in onderstaand figuur.


PMO Groeimodel


Vanuit een uitvoerende PMO-rol kan doorontwikkeld worden naar een specialisatie op een bepaalde service, richting consultancy ten aanzien van de toepasbaarheid van services, of naar een sturende rol. Ordina begeleidt haar klanten in de ontwikkeling van haar medewerkers door middel van een opleidings¬≠programma. Dit is gericht op zowel technische vaardigheden als persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt op individuele basis door middel van coaching en begeleiding de groei van de medewerkers gefaciliteerd aan de hand van persoonlijke en organisatie doelstellingen. Voor organisaties is het belangrijk duidelijkheid te creëren in het takenpakket van de PMO-ers. Het beschrijven en hanteren van duidelijke services, die aan de klanten van het PMO worden geleverd, helpen hierbij. Het vastleggen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in functieprofielen, opgehangen in het functiehuis en voorzien van doorgroeipaden is vervolgens essentieel. Bij het opstellen hiervan kan gebruik gemaakt worden van het onlangs verschenen boek Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement en PMO.

Het ontwikkelen van medewerkers vereist specifieke managementaandacht. Het is dus ook belangrijk deze taak expliciet te beleggen zodat de medewerkers de benodigde juiste aandacht krijgen en de juiste ontwikkeling doormaken. Hierbij dient de focus te liggen op de individuele ontwikkeling vanuit het POP, niet zozeer op de ontwikkeling van de afdeling als geheel. Bij het opstellen van functieprofielen en groeipaden moet recht worden gedaan aan de visie op PMO zoals deze binnen de organisatie gehanteerd wordt. Op die manier zullen de PMO-ers ook echt toegevoegde waarde ervaren. En generiek geldt dat medewerkers meer toegevoegde waarde leveren als zij het gevoel hebben mee te werken aan het succes van een afdeling en daarmee progressie boeken. Mensen willen vooruit.

PMO is een nog jong vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Er bestaan nog veel onjuiste vooroordelen over. Steeds meer organisaties erkennen PMO als losstaand vakgebied. Bij dit vakgebied horen ook specifieke vakopleidingen. Het is raadzaam de PMO-ers hier ook aan deel te laten nemen.
 

Je kunt dus veel kanten op, maar het is belangrijk dat het hoe dan ook veel aandacht vereist om een en ander in goede banen te leiden. Zeker wanneer er voor gekozen wordt PMO (deels) als broedplaats voor jong talent te gebruiken.

Groeten,

Frank

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.