ORDINA BLOGT

Over PMO als maatpak

Bij ieder gesprek dat wij hebben over PMO komen de termen 'business case' en 'toegevoegde waarde' aan de orde.

  • Frank Oeben
  • 21 februari 2012
 En de vraag hoe je deze kwantitatief maakt en dus hoe je PMO intern en extern verkoopt. Natuurlijk hebben PMO-dienstverleners hier last van, maar de PMO's zelf hebben hier ook tegen te vechten. Zeker nu de economische wind niet de juiste kant op waait. Vanuit Ordina werd al eens een Ronde Tafel rondom dit thema georganiseerd.

Ons wordt geregeld gevraagd of wij aan kunnen geven wat de kwantitatieve toegevoegde waarde van PMO is. Organisaties als Gartner en PM Solutions hebben hier al vele onderzoeken naar gedaan en percentages en bedragen genoemd. Deze percentages en bedragen hebben echter veelal betrekking op de resultaten van de projectorganisatie als geheel. Het is dus altijd de vraag hoe je dan weer bewijst dat juist het PMO voor deze verbetering heeft gezorgd. Bovendien, en dat is nog veel belangrijker, wordt ieder PMO op een andere manier aangestuurd. Het ene vanuit de financiële lijn, het ander vanuit de operatie, weer een ander vanuit assurance. Iedere manier van aansturen leidt tot geheel andere KPI's. En dat zijn nou juist die KPI's waar hoger op gescoord moet worden.

Om het nog maar niet te hebben over het verschil in definities van PMO. Wat de een PMO noemt heet bij de ander bedrijfsbureau, of PSO, of de PMO-taken zijn verspreid belegd bij diverse afdelingen en functionarissen.

Het is dus niet zomaar te zeggen wat de toegevoegde waarde van een PMO is. Het is zaak te onderzoeken welke business drivers voor een specifieke organisatie relevant zijn en op welke manier het inrichten of professionaliseren van een PMO waarde kan toevoegen. Om vervolgens te bepalen of en hoe deze waarde kwantitatief gemaakt kan worden. En of het überhaupt wel nodig is om het kwantitatief te maken, of dat het alleen op de kwalititatieve gronden al relevant geacht wordt aan de slag te gaan met PMO. Een standaardantwoord is er dus niet te geven, een maatwerkantwoord vaak wel. Maar voor maatwerk moet je eerst meten. Een PMO is geen confectiepaspop. Een goed PMO sluit dus ook goed aan bij de organisatie en past als een maatpak. Verschillende onderdelen zijn uit voorraad leverbaar, de grote lijnen zullen gesneden moeten worden.


Genoeg te doen.


Groeten,
Frank

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.