ORDINA BLOGT

Risicomanagement van de bovenste plank

  • 5 januari 2012
Balgstuw

En letterlijk van de bovenste plank nu het water zo hoog komt. Fascinerend hoe men in Nederland omgaat met stijgend water. Al eeuwen bouwen we dijken, polderen we zeeën en meren in en bouwen fantastische constructies om het water te managen. Eerst waren dit molens die het water verplaatsen, later gemalen, waterkeringen zoals de Deltawerken en zelfs ballonen als balgstuw bij Kampen. Ik heb zelf lang in Kampen gewoond en vroeg mij altijd al af hoe die ballonen hun werk zouden doen. Het is natuurlijk heel vervelend dat kelders onderlopen, mensen en dieren geëvacueerd moeten worden en plekken onbereikbaar worden, maar ik vind het toch mooi hoe de natuur soms kan laten zien hoe nederig wij mensen zijn.

Gelukkig hebben we in Nederland veel van deze ‘water’-risico’s in kaart gebracht en er allerlei plannen aan verbonden. Als het water boven een bepaalde NAP-grens komt, dan doen we een sluis dicht, laten we een polder vollopen, gaan we mensen verplaatsen en vullen we zandzakken nog voor het risico een issue wordt. Voor dat er überhaupt iets plaats vindt.

Een goed gemanaged ICT project heeft eveneens een risicomanagement strategie en houdt een risicoregister bij om erger te voorkomen. Goed uitgewerkte risico’s en tijdige statusupdates kunnen er voor zorgen dat vooral financieel zaken niet uit de hand lopen. Je hebt immers van te voren bedacht en berekend wat er moet gebeuren en wat het gaat kosten. Als je hier met de klant overeenstemming over hebt sta je nooit voor onnodige verassingen. Zaak is natuurlijk om een goede balans te vinden in de tijd die je investeert in het analyseren van risico’s en de kosten om ze te voorkomen. Levert deze analyse bijvoorbeeld op lange termijn voordelen op binnen projecten en programma’s? Door risico’s goed in kaart te brengen heb je meer zicht op mogelijke onverwachte kosten.

Het verplaatsen van kunstwerken in het Groninger Museum, de familie foto’s naar de 1ste verdieping en het evacueren van mensen zijn zaken die misschien niet hoeven zolang het water niet komt, maar die je uit zekerheid al wel vast doet. Ze laten staan en waterschade oplopen is namelijk nog veel kostbaarder. Zaak is goede parameters te bepalen wanneer te escaleren en maatregelen te nemen.Foto: RTVoost