ORDINA BLOGT

Wie ben ik nou?

De project manager verliest zijn identiteit in een Agile project

  • Gert van de Krol
  • 10 januari 2012

Nadenkende aap 

Ken je dat gevoel? Kom je binnen als projectmanager, krijg je een zelfsturend team die het werk doet. Maar wat moet jij dan doen? Met een beetje mazzel speelt ook al iemand de rol van Scrummaster, dus blijft er niet veel over. Dan ga je je maar bezighouden met de besturing van de inputzijde, want de Product Owner heeft te weinig tijd en, voor je het weet, ben je een proxy Product Owner. Dan heb je niet de besturing terug gekregen, maar zit je eigenlijk op de stoel van de opdrachtgever.
 
Vanuit de theorie belicht kennen we de volgende verantwoordelijkheden: 

  • Stuurgroep: Opdrachtgever van het Project (Executive met Senior user en Senior Supplier).
  • Projectmanager: Verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing van het project.
  • Product Owner: Heeft mandaat om het project te sturen op inhoud met als belangrijkste middel: de Product Backlog.
  • Scrummaster: Zorgt dat het project Agile verloopt.

Diverse goeroes beweren dat de rollen Projectmanager, Scrummaster en Product Owner niet in dezelfde persoon verenigd moeten zijn.
 
Als je goed leest krijgt de projectmanager het verschrikkelijk druk. Hij heeft nog steeds te zorgen dat mensen gealloceerd worden en omgevingen geregeld worden. Hij ontvangt nog steeds opdrachten van de stuurgroep en legt ook aan hen verantwoording af (alleen mogelijk iets anders dan voorheen). Ook bewaakt hij de interactie met andere projecten. Wat wegvalt is de besturing van ‘jij gaat morgen dit doen en volgende week gaan jullie…’. Maar velen van ons deden dat al lang niet meer. Op dat punt waren we al Agile.
 
Er komt iets spannends bij: de opdracht wordt verkregen vanuit de stuurgroep, maar operationeel wordt de opdracht bestuurd door de Product Owner. Formeel gezien is de organisatie zelf verantwoordelijk om te zorgen dat dit goed loopt, maar in de praktijk komt dit issue voor issue terug op jouw bord. O ja, en dan nog die situatie dat de Product Owner niet één persoon is, maar een groep.
 
Dit is één van de grootste uitdagingen voor de projectmanager in de Agile omgeving: opdrachtvorming en verantwoordelijkheden managen.
 
Krijg je in deze blog de oplossing daarvoor? Nee. Er zijn diverse principes die je moet hanteren om hier mee om te gaan, maar elke organisatie en situatie is uniek. Ik hoop wel dat je aan deze principes iets hebt.

  • Opdrachtgeverschap (dus ook de Product Owner) moet uit de Business komen.
  • Ideaal is als de Product Owner één persoon is, en juist niet voor alles terug moet naar zijn achterban.
  • Als de Business deze persoon niet of onvoldoende beschikbaar stelt, brengt dat grote risico’s mee voor de aansluiting van de te realiseren producten op de echte behoeften van de organisatie.
  • Speel dit hoog op, maar gebruik wel de juiste argumenten (zie vorige bullet). Maak er een projectissue van.

Een andere uitdaging is het gelijktijdig invullen van het Scrummasterschap. Velen raden dit af. In de praktijk kan dit evenwel goed werken als je voldoende ervaren bent met Agile. Ben je dat niet, laat dan iemand met ervaring die rol vervullen.