ORDINA BLOGT

PMO als motor voor professionalisering

In de vele discussies over de nut en noodzaak en de toegevoegde waarde van PMO worden veelal de termen 'ondersteuning', 'kosten' en 'informatie' gebezigd.

  • Frank Oeben
  • 12 juli 2012

Allemaal juist, maar ietwat onderbelicht is de term 'professionalisering'. Professionalisering van de projectorganisatie om precies te zijn. Een PMO kan een essentiële rol vervullen in het invoeren van methodieken, best practices en processen door een cyclus van opstellen, delen, toepassen, borgen en verbeteren. Deze cyclus wordt toegelicht in dit filmpje:

PMO als motor voor professionalisering

 

Over de auteur:

Frank Oeben

Frank is ontwikkelaar. Van mensen, van projecten en van organisaties. Door verbindingen te maken, kennis te delen en mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en die toe te laten passen. Bij Ordina doet hij dit vanuit wisselende rollen. Meestal meerdere tegelijk, onder andere als trainer. Telkens op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing die zin heeft. Zodat het meer gaat over waar het over moet gaan. Op Ordina.nl schrijft hij over wat hij tegenkomt, waarover hij zich verwondert of over iets dat hij wil delen.