ORDINA BLOGT

PM blikt terug op PMO is een vak

Wie er nog aan twijfelt of PMO de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een volwaardig vakgebied, had maandagavond (18 juni, Nieuwegein) langs moeten komen tijdens de discussiesessie die Ordina PMO organiseerde

  • Redactie
  • 26 juni 2012

Vanuit de wijde klantenkring schoven veertig PMO-deskundigen aan om deel te nemen aan een verbale schermutseling rond het thema “PMO is een vak”. Ook zo’n twintig van Ordina-collega’s waren hierbij aanwezig, zodat het een goed bezette avond was.
 
Na een korte inleiding van Frank Oeben (Ordina) over de visie van Ordina op PMO, gaf Paul Hesselman (Ordina, IPMA) uitleg over de ontwikkelingen op het gebied van IPMA-certificering voor PMO-professionals. Alleen dat al gaf onomstotelijk aan dat PMO’ers al lang niet meer een secretariële rol vervullen ten dienste van een projectmanager; het gaat om een volwaardig functiemodel rondom een office dat de meer technische aspecten van projectmanagement als expertise heeft. En dat dit een volwaardig car­rièrepad in zich heeft, zal geen verrassing zijn.

IPMA Competentiemodel

De vier stellingen die deze avond bediscussieerd werden, werden op smaakvolle wijze ingeleid door Henny Portman. Dhr. Portman richt PMO-orga­nisaties in bij ING tot en met portfoliomanagement en heeft een stapeltje boeken over het onderwerp geschreven. Onder leiding van Nanne Wams (Ordina) werden de aanwezigen van tevoren ingedeeld in een groep voorstanders en een groep tegenstan­ders, die elkaar door middel van argumenten tegen de muur probeerden te zetten. De eerste stelling was al direct paradoxaal: In tijden van crisis is veel winst te behalen door uitbreiding van PMO. De tweede haakte in op standaardisatie: Dankzij de gebruikte PM-metho­dieken willen PMO’s vooral dat de templates op de voorgeschreven wijze gevuld worden.
 

Stelling 3 prikkelde zowel de aanwezige PMO’ers als PM’s: Een PMO’er die overstapt naar project­management faalt hopeloos. En de laatste stelling ten slotte had met name voorstanders, waarbij zelfs de tegenstanders zich stiekem tot voorstan­ders ontpopten: PMO is een jong en dynamisch vakgebied en daarom de beste plek om je carrière een boost te geven.
 
Wie nog een duit in het zakje wil doen en mee wil discussiëren over de stellingen, wordt daartoe uitgenodigd op de speciale LinkedIn-pagina. Kijk ook eens op PMOblog.nl, dat een uitstekend initiatief is van Ordina’s PMO-unit.
 
Als projectmanager moet ik zeggen dat ik wederom getroffen werd door het enthousiasme en de professionaliteit van de PMO-professionals op deze avond. En de organisatie krijgt een dikke pluim!