ORDINA BLOGT

Testmanagement 3.0

Agile is hot, maar wat doet (of moet) een lijnorganisatie met Agile? En wat doet dit met de rol van de testmanager?

  • Anko Tijman
  • 28 juni 2012

M30-Martie1

Vorig jaar verscheen het boek ‘Management 3.0’ van Jurgen Appelo waarin hij zijn visie op de invloed van Agile op lijnmanagement samenvat. Vandaag richt ik mij op hoe Agile invloed kan hebben op het vak van Testmanagement. In mijn vorige column op Testnieuws had ik je wellicht aan het twijfelen gebracht over de rol van de testmanager in Agile projecten. Maar wees gerust: als je met een Agile management bril kijkt naar het vak van testmanager, dan blijft er voorlopig nog genoeg te doen!

De zes aandachtsgebieden uit Management3.0 zijn: Inspire people (Inspireer mensen), Empower teams, Align constraints (Stel doelen en kaders), Develop Competence (Ontwikkel vaardigheden), Grow structure (Organisatiestructuren) en Improve everything (Verandermanagement). Wat betekenen de principes voor het vak van testmanager?

  • Inspireer mensen: Ga uit van de competenties uit het team. Denk ik rollen, niet in functies. De toolsmith is niet de enige die wat van testtooling af weet, hij is wel een kennisdrager. Maar misschien wil hij wel meer en is er een teamlid die naar toolsmith toe wil groeien. Zo houd je mensen gemotiveerd. Maar ook: betrek ook jouw acceptatietesters uit de business vanuit hun kracht. Vanuit intrinsieke motivatie zijn mensen vele malen effectiever. En zijn we daar in deze moeilijke tijden niet naar op zoek?
  • Empower teams: Hoeveel ruimte geef jij aan anderen om onder jouw verantwoording beslissingen te nemen? Wat ben jij bereid te delegeren? Wellicht niet meteen het vrijgaveadvies, maar hoe zit het met de inzet van tooling, of het gebruik van templates?
  • Stel doelen en kaders: Hoe zorg je dat de zelforganisatie geen zootje wordt? Door duidelijk en expliciet te zijn over de richting en kaders. Natuurlijk moet er beslissingsruimte zijn (zie het voorgaande punt), maar dat betekent niet dat je als manager geen inbreng meer hebt. De makkelijkste vergelijking heeft betrekking op het voetbal: als (test)manager  ben je niet langer meer de aanvoerder op het veld, maar de coach langs de zijlijn. Jij bepaalt de trainingen en de tactiek, maar het team is tijdens de wedstrijd zelf verantwoordelijk voor aanpassingen en het toepassen van eigen inzicht als de situatie daar om vraagt. Daarnaast moet je kaders stellen om je team te beschermen: een beperkt beschikbare testomgeving moet effectief gebruikt kunnen worden en dus zul je de teststrategie daarop aan moeten passen.
  • Ontwikkel competenties: In een Agile omgeving kunnen testers zo maar van het ene in het andere project rollen. Maar hoe ontwikkel je dan vaardigheden op de lange termijn? Er zijn 7 aandachtsgebieden in het ontwikkelen van vaardigheden in organisaties:  zelfontwikkeling, coaching en mentoring, training en certificatie, kennisgroepen, tooling, supervisie en management. Waarin kun jij jouw testers verder helpen?
  • Organisatiestructuren: In een organisatie die continu haar toegevoegde waarde wil optimaliseren (en dat willen Agile organisatie), verandert er veel. Je moet je er dus ook als testmanager van bewust zijn dat je er alles aan moet doen om communicatie rondom het testen te faciliteren en continu te verbeteren. Hoe kun je het testen zodanig positioneren dat het maximale waarde levert voor de stakeholders? En hoe pas je dat aan in de veranderende omgeving?
  • Verandermanagement: Hoe je het ook wendt of keert, in vrijwel alles wat je als testmanager doet ben je met verandermanagement bezig. Of het nu om het systeem, de omgeving, de mensen of de interacties tussen mensen betreft. Alle vier deze aspecten moet je in ogenschouw nemen. Het systeem verbeter je door korte feedback loops te introduceren (denk: Plan Do Check Act). Heb je dat gefaciliteerd in je testverbetercyclus? De individuen verander je door je op de zachte aspecten van de verandering te richten zoals de mogelijke kansen en de bewustwording, bijvoorbeeld bij inzet van nieuwe tooling. Door om je heen gelijkgezinden te verzamelen en met elkaar dezelfde signalen uit te zetten, kun je de interacties tussen testers beïnvloeden. En door informatie uit het testproces transparant te maken, te werken een aan gezamenlijke identiteit en door creatief om te gaan met incentives (niet: zo veel mogelijk bugs vinden!) kun je de omgeving veranderen.

 Bij Testmanagement 3.0 gaat het vooral om het interacteren vanuit het testen met de omgeving vanuit een Agile perspectief. Jij bent de coach, de testers zijn jouw spelers. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat zij maximaal presteren in een dynamische omgeving. Een mooie taak!
 
P.S. Meer over Management 3.0 vind je op Jurgens blog www.noop.nl.
 
Deze blog is geschreven voor www.testnieuws.nl

Over de auteur:

Anko Tijman

Anko Tijman is Thought Leader Agile bij Ordina. Vanuit die rol neemt hij het voortouw in inhoudelijke discussies over Agile, DevOps en Lean werken. Hij is sinds 2004 in dienst van Ordina. Hij is onder meer betrokken bij AgileOverheid, is Computable Expert en is trainer van de Agile-managementtraining Management3.0.